Rozhovor s experty

Energiemi plýtvat, šetřit nebo hospodařit?

ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií

Kolokvium se uskuteční 30. listopadu 2011 od 18 hodin v Emauzském klášteře v Praze.

Podrobnosti

Hlavními řečníky kolokvia budou Aleš Brotánek, architekt, ABatelier - Pasivní domy, Petr Holub, bývalý ředitel odboru udržitelné energetiky a dopravy MŽP, Ivan Rynda, vedoucí katedry sociální a kulturní ekologie na Univerzitě Karlově v Praze, Yvonna Gaillyová, ředitelka ekologického institutu Veronica, držitelka Ceny Josefa Vavrouška a Jan Bednář, meteorolog, klimatolog a vysokoškolský učitel na MFF UK.

Sdílet

do kalendáře

místo

Praha

kontakt

Alena Resl

Alena  Resl bild

Vědecká pracovnice

alena.resl@kas.de +420 222 320-190