Odborná konference

Energetika ve střední Evropě – Region na křižovatce trendů

ve spolupráci s IIPS

Konference se bude zabývat energetickou politikou a koncepčním plánováním v energetice z pohledu České republiky.

Podrobnosti

Zohledněny budou trendy na regionální a globální úrovni, které situaci v České republice a středoevropském regionu ovlivňují. Konference se primárně zaměří na subsektor elektroenergetiky a roli „tradičních“ (tj. uhlí, jádro a zemní plyn) a obnovitelných zdrojů. Cílem konference je kriticky zhodnotit roli těchto zdrojů pro budoucnost energetického sektoru ve střední Evropě a navrhnout směry rozvoje národní energetické politiky a souvisejících politik Evropské unie.

Konference je plánována jako celodenní a zaměří se především na dvě oblasti. První panel se bude zabývat rolí jaderné energie v elektroenergetickém mixu s ohledem na současné trendy. Druhý panel naváže problematikou obnovitelných zdrojů. Konferenci zakončí diskusní kulatý stůl, který se pokusí načrtnout žádoucí směry vývoje energetické politiky ČR.

Více informací naleznete zde.

Sdílet

do kalendáře

místo

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno

kontakt

Alena Resl

Alena  Resl bild

Vědecká pracovnice

alena.resl@kas.de +420 222 320-190
Energetika ve střední Evropě – Region na křižovatce trendů