Rozhovor

Liberálně-konzervativní akademie

ve spolupráci s CEVRO

Na akademii se diskutují aktuální ekonomické, vnitřně a zahraničněpolitické a právnické otázky. Cílovou skupinou jsou vědci, kteří se připravují na převzetí svých fukcí a mandátů v politice a státní správě.
do kalendáře

místo

Jungmannova 17 110 00 Praha 1

kontakt

Milan Šimůnek

Liberal-Konservative Akademie v_36