Odborná konference

Témata mezinárodního roku rodiny v evropském kontextu

ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu

Národní centrum pro rodinu ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung pořádají již XIII. Mezinárodní konferenci o rodinné politice. Letos pod názvem "Témata mezinárodního roku rodiny v evropském kontextu".

Podrobnosti

Konferenci slavnostně zahájí Mgr. Michaela Marksová-Tominová, ministryně práce a sociálních věcí ČR a Dr. Werner Böhler, ředitel Konrad-Adenauer-Stiftung pro Českou republiku a Slovensko.

Se svými příspěvky na témata o péči v rodině, významu rodiny, slučitelnosti rodiny a zaměstnání a v neposlední řadě o rodinných pečovatelích vystoupí MUDr. Anna Záborská, MEP, předsedkyně Slovenské spoločnosti pre rodinu v Bratislavě, Doc. PhDr. Mária Glasová, proděkanka PdF UK v Bratislavě, Mgr. Kateřina Jirková, ředitelka Odboru sociální a rodinné politiky MPSV v Praze a Prof. Günter Danhel,DiS., bývalý ředitel Institutu pro manželství a rodinu ve Vídni.

V odpolední části přednese svůj referát pan Theo Heeck, čestný člen Rodinného spolku katolíků z Německa. Na jeho vystoupení naváže PhDr. Vojtěch Belling, Ph.D., z Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a Ing. Petr Víšek, ze Socioklubu v Praze.

Další podrobnosti najdete v programu na této stránce vpravo.

Sdílet

do kalendáře

místo

Jednací sál Senátu PČR, Vladštejnské nám. 17/4, Praha 1

kontakt

Milan Šimůnek