Příspěvky k akcím

14. Mezinárodní konference mladých badatelů

Ve čtvrtek 27. května 2010 se konala na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) již 14. mezinárodní konference "Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů" (XIV. International Conference of Young Scholars – Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars).

Konferenci připravili interní doktorandi Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka Fakulty mezinárodních vztahů VŠE s podporou Centra evropských studií a Konrad-Adenauer-Stiftung. Studenti tak získávají dvojí příležitost – jednak na konferenci vystoupí a jejich příspěvek je publikován v recenzovaném sborníku, jednak získají neocenitelné zkušenosti s organizací mezinárodní konference.

Cílem konference je podpořit vzájemnou výměnu názorů a zkušeností studentů (doktorandů) mezinárodních vztahů z celého světa. Toto setkání se dá využít pro navázání cenných kontaktů s kolegy podobného odborného zaměření a napomáhá vytvoření praktických pracovních, ale i mezilidských vztahů.

Na letošní konferenci prezentovalo téměř šedesát studentů v šestnácti panelech své příspěvky na témata "Bezpečnostní hrozby a výzvy 21. století", "Energetická bezpečnost a změna klimatu – komplementy nebo substituty?", "EU v globálním úsilí o energetickou bezpečnost", "Quo vadis EU – integrace versus suverenita", "Nové výzvy euro-atlantickým vztahům", "Měnící se role Latinské Ameriky ve 21. století", "Střední východ a islámské země v mezinárodních vztazích", "Globální dopady posilování zemí BRIC", "Globální finanční krize a změna v rovnováze moci" či "Poslední odpočet západní civilizace". Kromě České republiky a Slovenska účastníci konference přijeli například z Albánie, Finska, Gruzie, Indie, Lotyšska, Německa, Polska, Ruska, Srbska, Španělska, Taiwanu či Turecka.

Více informací o konferenci je k dispozici na http://icys.vse.cz/.

Sdílet