Příspěvky k akcím

Ochrana osobních údajů v novém kabátu

Sociálně-tržní hospodářství v praxi

Ochrana osobních údajů v České republice i v dalších zemích Evropské unii dostává nový kabát. Ať již vyhledáváme informace na internetu nebo nakupujeme zboží v e-shopech, všude po sobě zanecháváme digitální stopu. Osobní údaje uživatelů jsou v 21. století jednou z nejcennějších komodit. Díky jednotnému evropskému digitálnímu trhu se zavádějí jasná pravidla pro uživatele i firmy po celé Evropě a zvyšuje se ochrana osobních údajů uživatelů. Právě nyní běží přípravy, jak nová pravidla zavést i v České republice.

Pod záštitou Pavla Bělobrádka, místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a ve spolupráci s Institutem pro digitální ekonomiku uspořádala Konrad-Adenauer-Stiftung dne 24. února 2016 v Praze kulatý stůl s odborníky ze státních institucí i soukromého sektoru na téma Ochrany osobních údajů. Konkrétně se diskuse věnovala obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation), které je součástí vznikajícího jednotného digitálního trhu v Evropské unii a bylo koncem roku 2015 přijato na evropské úrovni. Během následujících dvou let má být převedeno i do zákonů v zemích Evropské unie.

Účastníci se zejména zajímali o přísnější pravidla pro souhlas se zpracováním, únikové klauzule, právo na výmaz (zapomnění). Dále nové povinnosti související s bezpečností údajů, zejména ochranu by design and by default, bezpečnost zpracování a ohlašování případů narušení bezpečnosti (data breach), posuzování dopadu na ochranu údajů a v neposlední řadě jmenování inspektora ochrany údajů a předávání údajů do zahraničí.

Jednotný digitální trh nabízí nové možnosti pro růst české ekonomiky, a proto je důležité nastavit jasná a srozumitelná pravidla. Právě v digitálním sektoru má Česká republika velký potenciál, což dokazují četné úspěchy českých firem a start-upů.

Sdílet

Rundtisch zum Thema Datenschutz