Příspěvky k akcím

Člověk jako oběť

od Milan Šimůnek

Ve spolupráci se Sdružením Ackermann-Gemeinde

Ve dnech 27.2. - 1.3.2015 uspořádalo Sdružení Ackermann-Gemeinde ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung v Praze konferenci „Člověk jako oběť: masové přesuny obyvatelstva ve 20. století“. Toto století se vyznačovalo několika vlnami nucených migrací, naposledy mohutným exodem obyvatelstva během občanské války v Jugoslávii. V důsledku přetrvávajících ozbrojených konfliktů na Ukrajině, Blízkém východě, Afghánistánu, Iráku či řadě afrických zemí čelí Evropa největší migrační krizi od konce 2. světové války.

Takto pesimisticky hodnotí aktuální situaci většina ze 140 účastníků konference z České republiky a z Německa. Ve svém vystoupení upozornil Milan Šimůnek z Konrad-Adenauer-Stiftung Praha mj. na kritickou situaci v jihoitalských provincicích a zejména na ostrově Lampedusa, kde příliv uprchlíků přerůstá v humanitární katastrofu.

Genocidu v Arménii, jež vedla před 100 lety k 1,5 milionu mrtvých, připomněl Matthias Dörr, spolkový ředitel Ackermann-Gemeinde. Zdůraznil, že nucené stěhování zanechává ve všech etnických skupinách i národech šrámy, které nemohou zůstat bez negativních následků pro budoucí společné soužití.

Rakouský velvyslanec v Praze Dr. Ferdinand Trauttmansdorf poukázal na přetrvávající traumata střední Evropy, jež jsou založena na bolestivé historii těchto zemí.

Jako hlavní host vystoupil na konferenci prof. Dr. Kazimierz Wóycicki z Varšavské univerzity s přednáškou „Evropa mezi Stalinem a Hitlerem“, ve které hledal odkaz pro současné události na Ukrajině. Aspekty a důsledky občanské války v bývalé Jugoslávii brilantně analyzoval Prof. Jan Rychlík z FSV UK Praha. Morálními aspekty masového přesunu obyvatel se zabýval teolog Dr. David Bouma.

O hlavních současných migračních proudech informoval ve svém referátu přední pražský historik Dr. Michal Pehr z Akademie věd ČR.

Politoložka Zora Hesová z Asociace pro mezinárodní otázky v Praze hovořila o neuspokojivé situaci na Blízkém Východě, kde jsou v současnoti miliony lidí na útěku.

Účastníci konference se následně zúčastnily česko-německé bohoslužby v Kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce.

V sobotu odpoledne byla součástí programu návštěva památníku Lety, ostatním účastníkům konference mezitím Jiří Polák představil svou knihu „Směli jsme zůstat“ o osudech Němců v komunistickém Československu.

Předseda Sdružení Ackermann-Gemeinde a ministr kultury Daniel Herman zdůraznil význam tohoto každoročního setkání a zároveň představil Evu Engelhardt jako novou jednatelku Sdružení Ackermann Gemeinde v Praze.

Sdílet