Příspěvky k akcím

Mezinárodní vědecká konference na téma „Udržitelný rozvoj VII. – 30 let od Jednotného evropského aktu aneb Evropa čtyř

Ve dnech 31. 3. 2016 – 1. 4. 2016 uspořádala Vysoká škole evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích ve spolupráci s nadací Konrad Adenauer Stiftung mezinárodní vědeckou konferenci na téma „Udržitelný rozvoj VII. – 30 let od Jednotného evropského aktu aneb Evropa čtyř svobod.“ Hlavním cílem konference bylo zhodnotit aktuální bezpečnostní a politickou situaci, problémy a výzvy Evropské unie 30 let od uzavření Jednotného evropského aktu.

Konference byla zahájena ve čtvrtek 31.3.2016 na Krajském úřadu v Českých Budějovicích plenárním zasedáním, které otevřel svým projevem rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s, doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D. Ve svých úvodních slovech připomněl, že rok 2016 je rokem výročí narození významného římského císaře Karla IV., dále hovořil také o migrační krizi a urychlené potřebě jejího řešení. Po úvodních zdravicích se ujal slova německý politik, bývalý poslanec Evropského parlamentu Bernd Posselt, který byl hlavním řečníkem plenárního zasedání i celé konference. Bernd Posselt mluvil ve svém projevu o silných i slabých stránkách EU a zdůraznil, že současná Evropská unie je reálně existující evropská společnost, ale sjednocení evropské politiky je značně náročné. Připomněl, že on sám již v roce 1998 mluvil o nebezpečí přílivu uprchlíků a navrhoval mj. ochranu vnějších hranic sjednocené Evropské unie. Proti jeho tehdejším návrhům však byly zejména některé jihoevropské země. Dále hovořil o významu regionalismu, protože podle něj je jeden stát příliš malý na to, aby vyřešil světové problémy. Závěrem svého příspěvku zdůraznil, že Evropané nesmí dopustit zánik evropských hodnot. V této souvislosti je velmi důležité, aby probíhal společný dialog a společné jednání, protože jedině tak jsou lidé schopni dosáhnout pokroku. Dalšími řečníky plenárního zasedání byli např. Dana Biskup, EUGERIA Bavorský les – Šumava – Dolní Inn, Blanka Douchová, DiS., a Ing. Ivan Štundlar, Krajský úřad Jihočeského kraje, nebo Ing. Kamila Mouchová, Odbor koordinace evropských politik Úřadu vlády ČR. Celé plenární zasedání se neslo ve znamení důležitosti společného postupu Evropské unie v otázkách politických, společenských i ekonomických. Bylo zmíněno, že důraz je třeba klást na regionální spolupráci, protože sousední oblasti spojuje společná historie i současné problémy. V rámci rozvoje celoevropské společnosti je nutno se věnovat technickému vzdělání a investicím do školení odborníků v technických oblastech.

Po ukončení plenárního zasedání pokračovala konference v odpoledních hodinách a v následujícím dni v odborných sekcích, jimiž byly např. Lokální a regionální rozvoj ČR a EU v kontextu udržitelného rozvoje, Socioekonomické aspekty udržitelného rozvoje evropských regionů či Aktuální otázky bezpečnostního managementu.

Konference byla určena jak pro odbornou veřejnost, tak pro studenty, pracovníky veřejných institucí, neziskových organizací i představitele soukromého sektoru.

Sdílet

Konferenz Konferenz
Konferenz Konferenz
Konferenz Konferenz