Příspěvky k akcím

Rodinná politika – jaké hodnoty a principy hledáme?

XIV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O RODINNÉ POLITICE

Dne 13. dubna 2015 se v prostorách Senátu ČR konala mezinárodní konference o rodinné politice, pořádaná Národním centrem pro rodinu a Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu ČR také ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung Praha. Tématem letošního čtrnáctého ročníku konference byla „Rodinná politika- jaké hodnoty a principy hledáme?“.

Konferenci slavnostně zahájila Mgr. Ivana Cabrochová, senátorka z Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu ČR.

Jako první promluvil Ing. Libor Prudký, Ph.D. o aktuálních základních hodnotách v rodinné politice. Současná rodinná politika podle něj neodpovídá dostatečně obratu společenských hodnot, k němuž došlo vzhledem k nutným společenskopolitickým změnám v uplynulých letech. K tématu „Empirické výchozí body pro rodinnou politiku“ se vyjádřil sociolog Jan Hartl, ředitel agentury STEM, Praha. Dle něj je v českém hodnotovém žebříčku rodina sice nadále na prvním místě, ale ve společnosti existují také určité hedonistické tendence, které nesmějí být politikou přehlíženy. Hartl se vyslovil pro dlouhodobou rodinnou politiku, která se neorientuje pouze na zvyšování životního standardu s cílem konzumního života, nýbrž na aktuální symptomy této doby. S tématem „Dětství na rozcestí?“ navázal Prof. Dr. Ralph R. Dawirs, neurobiolog, člen Kuratoria nadace Pro děti. Profesor upozornil na výsledky odborných studií, ukazující negativní dopad na vztah dítěte k rodičům, je-li kojenec kvůli brzkému nástupu matky do zaměstnání umísťován do jeslí do svých tří let života. Odpověď na otázku, zda a na jak dlouho mají mladé matky přerušit svoji kariéru ve prospěch rodiny, se podle něj liší dle individuálního rozhodnutí rodin.

Dále se věnoval Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc., předseda odborné komise penzijní reformy, tématu „Pensijní reforma a rodinná politika“. Doc. Mgr. Lenka Lacinová z Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity Brno hovořila o dospívání dnešní mládeže. Závěrem konference prezentoval Mgr. Ilja Hradecký, zakladatel a ředitel misijní a charitativní organizaci „Naděje“, výsledky konsensuálního zasedání o bezdomovcích z pohledu rodinné politiky.

Sdílet