Příspěvky k akcím

Bez společných hodnot nemáme budoucnost

Pöttering propaguje v Praze Evropu a chválí česko-německé vztahy

Předseda Konrad-Adenauer-Stiftung Dr. Hans-Gert Pöttering v Praze diskutoval s premiérem Nečasem, ministrem zahraničních věcí Schwarzenbergem a předsedou České biskupské konference arcibiskupem Dukou o aktuální situaci v Evropské unii.

Bez silné odpovědnosti za společné hodnoty nebude mít Evropská unie budoucnost, řekl Pöttering ve svém projevu na Adenauer-Fóru, které bylo zřejmým dokladem přátelských a důvěrných vztahů mezi Německem a Českou republikou. Akce se konala u příležitosti 20. výročí činnosti kanceláře KAS v České republice.

V atmosféře hlubokého odhodlání, kdy je potřeba ze současné krize vyvodit ty správné závěry a prohloubit evropskou integraci, připomíná Pöttering, že pouze Evropská unie může zajistit historicky ojediněle definované svobody svých občanů, stejně tak jako ekonomickou prosperitu v globalizovaném světě. Základem toho jsou podle něj společné hodnoty jako nedotknutelná důstojnost člověka, mír a svoboda, demokracie a právo. Tyto hodnoty by se měly chránit. Pöttering: „Každý člověk je vyzván, zasazovat se o společné hodnoty Evropské unie, řídit se jimi a chránit je před nebezpečím.“

Nečas: Společné zájmy České republiky a Německa

Premiér Nečas ve svém projevu zdůraznil společné česko-německé znaky a odkázal na skutečnost, že zájmy České republiky a Německa ohledně boje proti krizi eura si jsou velmi blízké. „Společně klademe velký význam na konkurenceschopnost hospodářství a nutnost snížení státní zadluženosti“, uvedl Nečas.

Schwarzenberg zdůraznil dobré hospodářské vztahy

Schwarzenberg konstatoval, že vztahy mezi Německem a Českou republikou nebyly v historii ještě nikdy tak dobré jako dnes. Poznamenal, že mladá česká generace nemá žádné předsudky vůči Německu. Všichni řečníci vyzdvyhli česko-německé hospodářské vztahy jako vzorový příklad oboustranné spolupráce. Německo je nejdůležitějším obchodním partnerem České republiky: Třetina českého zahraničního obchodu probíhá s Německem. Pro Německo je Česká republika naproti tomu třetím největším obchodním partnerem mezi středo- a východoevropskými zeměmi po Polsku a Rusku.

Také v politice mají Německo a Česká republika mnoho společných cílů. Obě země intenzivně spolupracují na otázkách v oblasti balkánské politiky, východního partnerství, energetické politiky a Afghánistánu, stejně tak jako Blízkého východu.

KAS je důležitým partnerem

V této souvislosti zdůraznili jak Nečas tak Schwarzenberg roli Konrad-Adenauer-Stiftung při prohlubování česko-německých vztahů, stejně tak jako při demokratickém vývoji České republiky. Schwarzenberg řekl: „Velmi si vážím aktivit a podnětů, které nám dala Konrad-Adenauer-Stiftung v České republice. Konrad-Adenauer-Stiftung se od počátku podílela na prohlubování politických a kulturních vztahů s našimi německými sousedy a podporovala orientaci těchto vztahů na budoucnost. Jsme velmi rádi, že jsme dnes partnery ve sjednocené Evropě a že můžeme společně s Konrad-Adenauer-Stiftung přemýšlet o utváření budoucnosti.“

Před samotnou akcí se Pöttering setkal s ministrerm financí Miroslavem Kalouskem a s předsedou KDU-ČSL Pavlem Bělobrádkem. Ústředním tématem těchto rozhovorů byla výměna názorů o situaci uvnitř EVP (Europäische Volkspartei = Evropská strana lidová), prohlubování vzájemných kontaktů a spolupráce.

Sdílet

kontakt

Matthias Barner

Matthias  Barner bild

Leiter des Auslandsbüros Vereinigtes Königreich und Irland

matthias.barner@kas.de +44 20 783441 19