Příspěvky k akcím

MÉDIA V KRAJI NEBO NA OKRAJI?

aneb jak mohou regionální média ovlivnit volby

Jakou roli sehrála média v krajských a senátních volbách 2012? Ovlivnila volební účast a výsledky voleb? Jak se česká média na volby připravovala, jaké koncepty volila? Podívejte se na video z veřejné debaty "Média v kraji nebo na okraji", na které diskutovali Václav Moravec z České televize, Lenka Waschková Císařová z Masarykovy univerzity a Ludmila Rakušanová z vydavatelství Vltava-Labe-Press.
Bitte klicken Sie hier, um die Inhalte anzuzeigen.
Oder passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen unter Datenschutz an.

Česká média, celostátní i regionální, představila v krajských a senátních volbách 2012 nové informační koncepce, které byly zaměřené především na zvýšení zájmu voličů o volby jako takové. Zároveň se média snažila posílit kvalitu informování občanů o jednotlivých krajských tématech a kanditátech, aby mohli opravdu kvalifikovaně ve volbách rozhodovat. Míra pokrytí krajských a regionálních voleb 2012 byla ze strany médií velmi vysoká.

Václav Moravec, moderátor a spoluautor formátu vysílání o volbách na České televizi hodnotí roli médií pozitivně. Volební účast necelých 37 procent není v porovnání s volební účastí u tohoto tybu voleb v minulých letech špatným výsledkem.

Video z veřejné debaty

Sdílet