Příspěvky k akcím

Rozhoduj o Evropě

od Martina Beránková

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

Jedním z nejdůležitějších úkolů Konrad-Adenauer-Stiftung je podporovat povědomí o Evropské unii a rozvíjet znalosti o ní. Jen tak se můžou občané zapojit do jakékoliv předmětné diskuze o EU a přispět k tomu, aby se EU stala konkurenceschopnější, atraktivnější a inovativnější. Proto podporujeme už přes 10 let jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku, kterou pořádá organizace EUTIS. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

Z důvodu současné situace se simulovaná zasedání přesunula do online prostoru. Středoškolští studenti si hlasováním pokaždé předem zvolili, která z obou institucí bude jednat právě v jejich regionu. Celkem proběhlo v Česku a na Slovensku 11 seminářů, do kterých se zapojilo na 100 středoškoláků ze všech krajů. Účastníci měli vždy na výběr mezi projednáváním nařízení ePrivacy nebo Evropského právního rámce pro klima.

Studenti si na jeden den vyzkouší roli europoslance nebo ministra při rozpravách a kuloárních jednáních, tvoří koalice a hledají možné kompromisy ke svým nápadům a názorům. V odpolední části programu se již připravují a schvalují konkrétní pozměňovací návrhy. Na závěr simulovaná Rada EU nebo simulovaný Evropský parlament hlasuje o přijetí celého právního předpisu. Po zakončení simulace studenti v malých skupinkách diskutují s osobnostmi veřejného života. Jeden host je vždy zaměřen na aktuální regionální téma, zatímco druhý se zabývá spíše celoevropskými tématy.

Pořadatelé v každém semináři ocenili nejaktivnější vyjednávače. A právě tito „vítězové“ regionálních seminářů postoupili do Modelového zasedání, které se konalo 22.-24. ledna 2021. Ostatní zájemci měli možnost kvalifikovat se skvělou esejí na zadané evropské téma. Účastníky čekal celý víkend bohatý program, řešili návrh na posílení mandátu Evropské lékové agentury a účastnili se krizového jednání o situaci v Bělorusku, na kterém přijali společné stanovisko a sankční opatření. V simulovaném Evropském parlamentu probíhala také jednání o Sacharovově ceně za svobodu myšlení, kterou „europoslanci a europoslankyně“ udělili Alexeji Navalnému. Více si o závěrečném Modelovém zasedání můžete přečíst ve článku na Euroskop.cz zde.

Ve školním roce 2020/2021 projekt proběhl v rámci příprav na Konferenci o budoucnosti Evropy. Tu ohlásila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a Evropané by díky ní měli dostat možnost více ovlivnit to, čím se Evropská unie zabývá a co pro ně dělá. Partnery celého projektu jsou kromě Konrad-Adenauer-Stiftung také Eurocentra, Strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct ČR, Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Slovak Foreign Policy Association a slovenské Centrum pro evropskou politiku.

Sdílet

kontakt

Marcel Ladka

Marcel Ladka bild

Projektový manažer / Vědecký pracovník

marcel.ladka@kas.de +420777602551