Příspěvky k akcím

Česká republika hledá nové cesty pro zvýšení své konkurenceschopnosti

od Alena Resl
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR připravuje novou strategii mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky. Věda, výzkum a inovace (VaVaI) patří mezi klíčové části nové strategie. Na semináři Konrad-Adenauer-Stiftung hledali zástupci českých a německých ministerstev best practices pro definování priorit a řízení VaVaI a vyměňovali si své zkušenosti v této oblasti. Za základní pilíř efektivní státní podpory VaVaI experti považují pravidelný dialog mezi státem, podniky a výzkumnými instituty.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR připravuje novou strategii mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky. Věda, výzkum a inovace (VaVaI) patří mezi klíčové části nové strategie. Na odborném semináři na téma „Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014 +“, který pořádala Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a AMO, si čeští a němečtí zástupci vyměnili své zkušenosti s určováním priorit a řízením aplikovaného výzkumu a hledali best practices v této oblasti. Za základní pilíř efektivní státní podpory VaVaI experti považují pravidelný dialog mezi státem, podniky a výzkumnými instituty.

Dále se diskutovalo o mezinárodní spolupráci v rámci VaVaI. V budoucnu výrazně stoupne důležitost spolupráce v rámci EU. Proto je nutné posílit kooperaci v rámci evropských sítí a dále rozšířit ERA (European Research Area). Zejména pro Českou republiku se tímto vývojem otevírá velká šance, protože podpora českého výzkumu a inovací je z 25 procent závislá na zdrojích z Evropské unie. Kdyby Česká republika posílila svou kapacitu pro řízení VaVaI v rámci státní (do této doby bylo vyčerpáno pouze 8 procent ze zdrojů EU na období 2007-2013, určených pro český VaVaI), mohla by svůj výzkumný a inovační potenciál významně rozvinout a posílit svou atraktivitu pro ostatní země EU.

Během expertního semináře vystoupili čtyři přední čeští a němečtí odborníci na oblast VaVaI. Petr Očko, ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR představil českou strategii mezinárodní konkurenceschopnosti a budoucí roli aplikovaného výzkumu a vývoje po roce 2014. Arnošt Marks, odborník na strategické plánování a problematiku finančních rámců EU prezentoval problémy české podpory VaVaI. Při tom zdůraznil především nutnost posílit institucionální kapacitu v této oblasti. Klaus Uckel z Ministerstva pro vzdělávání a výzkum (BMFB) informoval účastníky semináře o nastavení veřejných výdajů na aplikovaný výzkum v Německu. Karen Böhme ze Spolkového poradenského centra „Věda a inovace“, Výzkumný institut Jülich GmbH, představila práci poradenského centra a prezentovala nastavení spolupráce partnerů z průmyslu a výzkumných zařízení v Německu. Prezentace všech referentů si můžete otevřít pod odkazem vpravo na této stránce.

Sdílet