Příspěvky k akcím

Van Rompuy Evropě dodává odvahu

První řeči k Evropě se zúčastnilo 800 posluchačů

Herman Van Rompuy, prezident Rady Evropy, využil v berlínském Pergamon muzeu první řeč k Evropě, aby před 800 posluchači propagoval sebevědomou a silnou Evropu.

Prostřednictvím formátu takzvané řeči k Evropě nabízí Konrad-Adenauer-Stiftung nejvyšším představitelům Evropy možnost pravidelného každoročního vyjádření svého stanoviska. Jedná se přitom o podstatu a stav myšlenky spojené Evropy, kterou by většina politických pozorovatelů v roce 2010 shrnula především kvůli krizi eura spíše jako obtížnou. Přesto krize také napomohla tomu, že jsou všichni zúčastnění na jedné lodi. Tomu rozumí nyní i široká masa obyvatelstva.

„Co se rozhodne v Aténách, se týká Amsterdamu. Když se dobře daří Barceloně, vzkvétá Berlín“, říká Van Rompuy. Kvůli vzájemné závislosti apeloval na nové vědomí odpovědnosti vůči sobě navzájem. Společně se závěry ohledně krizové prevence, které byly Radou Evropy rozhodnuty na konci října, - s podle Van Rompuye největší hospodářskou a finanční reformou od zavedení eura - a s úspornými opatřeními, zavedenými jednotlivými vládami, euro opět posílí. Van Rompuy výslovně chválil odvahu evropských vlád prosadit se i přes zčásti masivní protesty obyvatel a stávky.

Všem euroskeptikům Van Rompuy vzkázal: „Víra, že je možné sám přežít v globalizovaném světě, je nejen blud, ale i lež“. Evropa musí být naopak otevřená novým členům, jako například státům západního Balkánu. Potom skončí občanské války v Evropě, řekl rodilý Belgičan. Také budoucí výzvy mohou být zvládnuty jen společně. Evropa musí teď začít jistit si své místo: v hospodářství, G20 a MMF.

Stejně jako Van Rompuy, který 9. listopad označil za „stěžejní bod nejnovější evropské historie“, upozornil také předseda Konrad-Adenauer-Stiftung, Dr. Hans-Gert Pöttering, ve svém uvítacím projevu na zvláštní datum první řeči k Evropě. Ten den znamená vítězství svobody a umožnil svobodu Německa a tím jednotu Evropy.

Spolková kancléřka Dr. Angela Merkel nazvala ve svém úvodním projevu řeč k Evropě „hvězdnou hodinou Evropy“. Je důležité reflektovat a připomínat, že velké cíle Evropy - usmíření, mír a svoboda - ani dnes ještě nejsou samozřejmostí. Evropa je osudovým společenstvím. Jenom splečně můžeme dosáhnout toho, abychom si „zachovali náš způsob života a hospodaření“, řekla kancléřka. Od toho se odvíjí nutnost jednat na základě společného rozhodnutí. Boj proti krizi eura doložil správnost tohoto konceptu.

V příštím roce, tedy 9. listopadu 2011, pronese řeč k Evropě José Manuel Barroso.

Sdílet