Příspěvky k akcím

XVII. ŠTIŘÍNSKÉ ROZHOVORY

od Milan Šimůnek

Tradiční konference

Dne 19. března 2015 se na zámku Štiřín již po sedmnácté sešli na pozvání Konrad-Adenauer Stiftung Praha a Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) čeští a němečtí odborníci, politici a zástupci firem k diskuzi na téma „Profesní vzdělávání – investice do budoucnosti“.

Konferenci, zabývající se aplikací německého modelu duálního vzdělávání v České republice, zahájili Dr. Werner Böhler, ředitel Konrad-Adenaeur-Stiftung Praha a Bernard Bauer, výkonný člen člen představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory.

Úvodního slova se nejprve ujal Dr. Michael Blank, projektový koordinátor Německé průmyslové obchodní komory Berlín, jenž představil model duálního vzdělávání v Německu. Podle něj by se v ostatních státech mohli zavést pouze některé prvky duálního modelu s ohledem na místní situaci, nikoliv však celý systém. Koncept duálního vzdělávání přináší výhody jak soukromé, tak státní sféře. Podniky mohou realizovat poptávku po odborné pracovní síle, učni a žáci získávají ve firmách praktické zkušenosti a pracovní odměnu, čímž tak klesá nezaměstnanost mladistvých ve státě. S analýzou situace profesního vzdělávání v České republice navázal Ing. Bc. Petr Bannert, Ph. D., ředitel odboru vzdělávání, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Proces zavedení prvků duálního modelu vzdělávání v ČR je u samého počátku. V roce 2013 byly odsouhlaseny akční plány na podporu profesního vzdělávání, v nichž je však participace malých a střední podniků minimální. Důležité by bylo vybudovat systém finanční motivace, tedy podnikům financujícím profesní vzdělávání podobné duálnímu modelu poskytnout daňové zvýhodnění.

V první bloku s podtitulem „Profesní vzdělávání - úkol pro politiku“ a „Současný stav a vize ČR“ prezentovali svá stanoviska Mgr. Jana Adamcová, poradkyně místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL a místopředseda Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR. K problematice profesního vzdělávání ČR se také vyjádřila PhDr. Helena Úlovcová, náměstkyně ředitele Národního ústavu pro vzdělávání. První část poté zakončil Mgr. Dušan Martínek, vedoucí oddělení rozvoje lidských zdrojů Českomoravské konference odborných svazů.

U kulatého stolu v druhém bloku konference zasedli představitelé českých a německých firem. Diskuzi na téma „Úspěchy profesního vzdělávání – příklady nejlepších zkušeností“ vedli Rudolf Fischer, prezident Česko-německé obchodní komory, CFO Siemens s. r. o., Dipl.-Ing. Carsten Brandes, vedoucí ŠKODA Akademie, ŠKODA AUTO a.s., Ing. Pavel Roman, MBA, vedoucí korporátní komunikace Bosch Group ČR a Ing. Jiří Myšák, předseda dozorčí rady a personální ředitel VEBA, textilní závody a.s., Broumov.

V závěrečném projevu Mgr. Roberta Šťastného, vedoucího hospodářské komise KDU-ČSL., byly jmenovány sociální aspekty profesního a technického vzdělávání, týkající se lepšího propojení rodinného a profesního života, silnější integrace žen v technických oborech či nábor pracovních sil ze zahraničí.

Sdílet