Příspěvky k akcím

Druhý Česko-německý den na Masarykově univerzitě v Brně vzbudil velký zájem

Dne 26. října 2010 se na Masarykově univerzitě v Brně konal druhý ročník Česko-německého dne, který pořádala Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity. Tato akce, která byla zaměřena speciálně na studenty univerzity, měla doložit živé a rozmanité česko-německé vztahy, prohloubit interkulturní dialog mezi oběma sousedními státy a v neposlední řadě posílit zvědavost českých studentů vůči Německu.

V první panelové diskuzi hovořil německý velvyslanec v České republice Johannes Haindl a bývalý český ministr školství Ondřej Liška mimo jiné o česko-německých vztazích a možnosti zintenzivnění vzájemné spolupráce. Četné otázky studentů v závěru diskuze dokazují významnost a velký zájem o toto téma. Následující debata u kulatého stolu se zástupci tisku, neziskových organizací a zástupci z akademické oblasti se věnovala otázce, zda je Evropská unie místem prosazování společných zájmů České republiky a Německa. Také zde se projevil živý zájem studentů o navazující diskuzi. Při závěrečné debatě u kulatého stolu vysvětlili zástupci nejrůznějších organizací, které se specializují na česko-německou spolupráci, jak hodnotí česko-německé vztahy, na jakých projektech vzájemné spolupráce právě pracují a jaké možnosti mají čeští studenti při zařizování a financování studijních pobytů v Německu.

Velký ohlas u studentů měl především bohatý a rozmanitý program v atriu univerzity. Tady se mohli studenti informovat u celé řady neziskových organizací, nadací a vzdělávacích organizací z česko-německého prostředí o jejich činnosti, možnostech stipendií, resp. stáží a navazovat cenné kontakty. Akce se držela také v kulinářské oblasti svého zaměření a proto mohli návštěvníci v rámci celého Česko-německého dne ochutnávat speciality z obou sousedních zemí. Celkově na univerzitě vládla živá atmosféra, která odrážela dobré česko-německé vztahy nejen na politické úrovni, ale i u akademické mládeže.

Již druhý ročník Česko-německého dne byl opět velkým úspěchem pro všechny zúčastněné a ukázal opakovaně velký zájem o danou tematiku. To dokládá několik stovek zaujatých studentů. Nejen proto doufá Konrad-Adenauer-Stiftung, že společně se svými partnery vytvořila s Česko-německým dnem skvělou tradici, ve které bude pokračovat i v příštích letech.

Česko-německý den měl odezvu i v českých médiích. Brněnský Deník a Mladá Fronta Dnes o akci podrobně informovali. Odkaz na článek z Brněnského deníku naleznete vpravo na této stránce.

Sdílet