Einzeltitel

ИРГЭН ТАНЫ ОРОЛЦОО-АРДЧИЛЛЫН БАТАЛГАА

АРДЧИЛАЛ

БИД АРДЧИЛЛЫГ ЯАГААД СОНГОСОН БЭ?

Конрад-Аденауэр-Сан болон Улс Төрийн Боловсролын Академийн хамтын ажиллагааны хүрээнд иргэний улс төрийн боловсролд зориулан ИРГЭН ТАНЫ ОРОЛЦОО-АРДЧИЛЛЫН БАТАЛГАА сэдвээр гарын авлага хэвлэгдлээ.

Иргэн танд Монгол улсын үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, Ардчилсан сонгууль, Нутгийн удирдлагын талаар болон ардчиллыг алдаж болдог, алдахгүйн тулд яах ёстой вэ гэх зэрэг нийгэмд асуугдаж буй олон асуудлын талаар эрдэм шинжилгээний түвшинд бичигдэж, боловсруулагдсан нийтлэл, цогц мэдээллийг багцлан хүргэхийг зорьлоо.