Einzeltitel

Ногоон хөгжил гэж юу вэ?

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн Монгол улсад үзүүлж буй нөлөөлөл

Конрад-Аденауэр-Сан болон Зориг Сан хамтран байгаль орчны асуудалд анхаарлаа хандуулдаг тус салбарт ажилладаг залуучуудад зориулж энэ жил Орон Нутгийн Байгаль Oрчны Манлайлал Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн билээ. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд Ногоо хөгжил гэж юу вэ? гарчигтай номыг шинэчлэн найруулж, хоёр дахь хэвлэлийг бэлэн болголоо. Уг номонд уур амьсгалын өөрчлөлтийн Монгол Улсад үзүүлж буй нөлөөлөл, үүнийг эсрэг бид юу хийж чадах вэ гэх байгаль орчинтой холбоотой олон асуудлыг хөндсөн болно.