Fachkonferenz

Familie in der EU

In Zusammenarbeit mit OI

Familienpolitik ist mehr als die Gleichbehandlung von Frauen und Männern. Politiker und Experten gehen auf dieser Konferenz der Frage nach, welche Ausrichtung europäische Familienpolitik in Zukunft haben kann.

Details

Předběžný program konference:

Evropská unie, rodina a rovné příležitosti

Praha, 29. června 2007

Zahájení

9. 30: RNDr. Petr Nečas, místopředseda vláda a ministr práce a sociálních věcí

9. 40: Martin Mejtřík, senátor

9. 50 Dr.Stefan Gehrold, ředitel zastoupení KAS v ČR

10. 00: Roman Joch, ředitel Občanského institutu

I. blok: Agenda rovnosti žen a mužů a západní společnost

10. 10 – 10.40: PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D, Centrum pro ekonomiku a politiku

Agenda rovnosti žen a mužů v Evropské unii

10.40 – 11.10: Mgr. Jan Jireš, FF UK

Rodina v pojetí evropského feminismu

11.10 – 11.40: Mgr. Michaela Freiová, Společnost pro podporu rodiny

Feminismus nebo rovnost šancí? Cíle feministického programu.

11.40 – 12. 00: přestávka

II. blok: Rodinná politika nebo politika rodinných příslušníků?

12. 00 – 12.30: PhDr. Vojtěch Belling, poradce ministra práce a sociálních věcí, analytik Občanského institutu

Průnik ageny rovnosti žen a mužů do rodinné politiky a jeho důsledky u nás a v Evropě

12.30 – 13.00: PhDr. Jaroslav Šturma, předseda Česko-moravské psychologické společnosti

Zájmy dětí versus zájmy žen? Rodina a kariéra z pohledu nejmenších

13.00 – 13.30:

PhDr. Tomáš Fiala, katedra demografie VŠE

Souvisí realizace agendy genderové rovnosti demografickým vývojem?

13.30 – 14.00: Mgr. Jakub Kříž, Mladí křesťanští demokraté

Rodina jako politický subjekt?K otázce volebního práva rodin.

14.00 - 14:30 : tisková konference

14.30 – 16.00: oběd

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

Prag

Kontakt

Milan Šimůnek

Familie in der EU