Magyarországi tevékenységünk

1990-óta van a Konrad-Adenauer-Stiftungnak irodája magyarországon.

A Konrad-Adenauer-Stiftung célja, hogy hozzájáruljon a demokratikus fejlődés stabilizálódásához, támogassa a szociális és piacgazdasági rend értékeit és azokat a projekteket, amelyek az ország európai, atlanti és nemzetközi integrációját támogatja. Amellett, hogy elősegíti egy értékrend-alapú európai öntudat kialakítását és a civil társadalom aktív részvételét a demokratikus folyamatokban, a Konrad-Adenauer-Stiftung célja egy tudatos emlékkultúra kialakítása. Ezen felül kül- és biztonságpolitikai kérdések állnak a projektmunka középpontjában, ugyanakkor egyre inkább előtérbe kerülnek a fenntarthatósággal (pl. klíma, környezetvédelem, energiagazdálkodás, stb.) kapcsolatos magyar elgondolások is.

Célunk, hogy a parlamenti demokrácia értékei és a szociális piacgazdaság elvei széles körben, tartósan elfogadásra kerüljenek. Minél több embert, főleg nőket és fiatalokat akarunk a politikában való aktív részvételre megnyerni és közéleti szerepvállalásra jelöltként, valamint tisztviselőként kiképezni.

Bilaterális tudás-transzfer és személy-központú párbeszédek képezik mindenekelőtt a budapesti képviselet eszköztárát. A Konrad-Adenauer-Stiftung hangsúlyt fektet arra is, hogy minél több lehetőség jusson a regionális gondolatcserére is. A rendezvényeink mindenekelőtt szakkonferenciákból, szimpóziumokból, előadásokból, kerekasztal-beszélgetésekből, szemináriumokból, valamint workshopokból állnak. Ezen felül a KAS széles körű politikai és szak-specifikus kiadványokat jelentet meg.

Mindemellett 2011 óta ösztöndíjakat is biztosít a budapesti képviselet az Andrássy Gyula Egyetemen, 2020tól németországi tanulmányokhoz is. Képviseletünk szoros kapcsolatban áll a Konrad-Adenauer-Stiftung Magyarországon élő korábbi, német és magyar ösztöndíjasaival is.

A KAS tevékenységének alapvető ismertetőjele, hogy a magyar együttműködő szervezeteit egyenjogú partnerként szemléli. Lehetővé teszi és támogatja a politikai párbeszédet az egyes szakmai témákban közös érdekek alapján. Ehhez igénybe vesszük a Konrad-Adenauer-Stiftung saját nemzetközi hálózatát is.

A KAS partnerségi szinten szorosan együttműködik mindkét magyarországi, az Európai Néppárthoz (ENP) tartozó párttal, a FIDESZ Magyar Polgári Szövetséggel és a Kereszténydemokrata Néppárttal (KDNP).

A KAS további fontos partnerei: a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány, a Mathias Corvinus Collegium (MCC), az Antall József Tudásközpont (AJTK), a Robert Schuman Intézet (RSI), a Budapesti Andrássy Gyula Egyetem, a Fidelitas, a Külügyi és Külgazdasági Intézet, illetve ezen felül magyar városok és önkormányzatok mint például Sopron is.

Megosztás