Asset Publisher

Einzeltitel

Społeczna Gospodarka Rynkowa – ustrojowa przyszłość

Biblioteka myśli ekonomicznej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Współpraca Fundacji Konrada Adenauera z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym i Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku przy organizacji corocznych seminariów, poświęconych Społecznej Gospodarce Rynkowej przynosi także owoce w postaci publikacji, które po tych seminariach się ukazują.

Asset Publisher

Eine von Prof. Elżbieta Mączyńska und Prof. Piotr Pysz herausgegebene Publikation enthält (dreisprachige) Texte von internationalen Wirtschaftsexperten.Teil I

Die Soziale Marktwirtschaft - Wesen, Hintergründe und Analysen

David Gregosz - Wirtschaftspolitik: Soziale Marktwirtschaft als christdemokratisches Fundament
Grzegorz Szulczewski - Zarys metody morfologicznej w ekonomii na podstawie

Józefa Famielec - Die Grundlagen der Nationalökonomie Waltera Euckena i jej znaczenie dla budowy podstaw ordopolityki społeczno‑gospodarczej
Anna Ząbkowicz - Wolność i panowanie w ordoliberalnym porządku gospodarczym
Jürgen Wandel - Soziale Marktwirtschaft und das unterschätze Staatsversagen
Andrzej Szplit - Społeczno‑Ekologiczna Gospodarka Rynkowa aktywnym rezultatem traktatu lizbońskiego

 

Teil II.

Die Soziale Marktwirtschaft und der Finanzsektor

Harold James  - Why can’t you see / What you’re doing to me / When you don’t believe a word I say: The Role of Central Banks in Rebuilding Social Capital
Piotr Pysz - Kształtowanie federalnego ładu społeczno‑gospodarczego w Unii Europejskiej: Déjà vu amerykańskiej koncepcji reformy finansów publicznych Alexandra Hamiltona
Katarzyna Kamińska, Ewa Kulińska‑Sadłocha -  Wpływ finansowania działań antycovidowych na dług publiczny państwa – przypadek Polski i Niemiec


Teil III.

Soziale Marktwirtschaft - Faktoren der Erosion vs. Faktoren der Revitalisierung

Elżbieta Mączyńska - Cywilizacyjne przesilenie i społeczno‑gospodarczy (nie)ład
Michał Moszyński - Europa między globalizmem a demokracją
Maciej Miszewski - Wartości i instytucje ordoliberalnego ładu społeczno‑gospodarczego a obecna faza kryzysu cywilizacyjnego
Ewa Zeman‑Miszewska - Ordoliberalna wizja państwa a jej uwarunkowania w realiach współczesności
Eugeniusz Gostomski - Monopole i oligopole realnym zagrożeniem dla Społecznej Gospodarki Rynkowej


Teil IV.

Miscellanea

Marzenna Kowalik James -  Energy Security in Europe in the 21st Century, the Role of Empirically Tested Theories in Debates About Nord Stream 2
Józefa Famielec - Ład społeczno‑gospodarczy i Społeczna Gospodarka Rynkowa – wyzwania edukacyjne – wyniki ewaluacji wśród studentów
Elżbieta Skąpska - Zasady Społecznej Gospodarki Rynkowej w usługach

Anna Edyta Jurczuk, Piotr Pysz - Społeczna Gospodarka Rynkowa – systematyczny przegląd literatury

 

 

Die Konrad-Adenauer-Stiftung stellt auf Anfrage auch Druckexemplare dieser Publikation zur Verfügung.

Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an unser Büro.

Asset Publisher

Kontaktpersonen

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

Projektpartner, Projektmittelverwaltung, Organisation

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437
Kontaktpersonen

Daniel Lemmen

Daniel Lemmen

Projektkoordinator

daniel.lemmen@kas.de +48 22 845-9339 +48 22 848-5437

comment-portlet

Asset Publisher

Bereitgestellt von

Biuro Fundacji Polska

Asset Publisher