Asset Publisher

საუბარი

საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობათა ახალი ეტაპი.

Forum: Politik!

კონრად ადენაუერისა და კავკასიური ინსტიტუტის ორგანიზებით ჩატარდა სემინარი, რომელიც ეხებოდა საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობების ახალ ეტაპს.

Asset Publisher

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

სასტუმრო თბილისი მარიოტი

Kontakt

Katja Christina Plate

Katja Christina Plate

Leiterin des Auslandsbüros Rumänien

katja.plate@kas.de + 40 21 302 02 61