ფორუმი

სამხრეთ კავკასიელ ქალთა ფორუმი

სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური პროგრამის - კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით გაიმართა პირველი სამხრეთ კავკასიელ ქალთა ფორუმი.

Details

31 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით ჩატარდა პირველი სამხრეთ კავკასიელ ქალთა ფორუმი. პარლამენტის და არასამათავრობა ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ქალბატონებმა იმსჯელეს ისეთ თემებზე, როგორიცაა რეგიონალური პრობლემები პოსტსაბჭოთა სივრცეში, რელიგიური ასპექტები, კარიერა და ოჯახი, ქალთა როლი კონფლიქტების მოგვარების სფეროში. გარდა ამის ფორუმის ფარგლებში განხილულ იქნა ქალთა პოლიტიკურ, კულტურულ და სოციალურ ცხოვრებაში ინტეგრაციის საკითხები.

გერმანიის ქალთა საბჭოს ხელმძღვანელმა - ჰანელორე ბულსმა და გერმანიის ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ქალთა კავშირის წარმომადგენელმა - დანიელა ბირკენფელდმა გააკეთეს საინტერესო მოხსენებები საკუთარი საქმიანობის შესახებ და გაუზიარეს თანამონაწილეებს მათი მრავალწლიანი გამოცდილება. ქალბატონებს მიეცათ საშუალება დოქტორ პამელა ლუკაუს - ეფექტური კომუნიკაციის ტრენერის დახმარებით გაეღმავებინათ ცოდნა კომუნიკაციის, დროის მართვის და ორგანიზაციული საკითხების სფეროში. გარდა ამისა ტრენინგის ძირითად მიმართულებებს წარმოადგენდა წარმატებული კავშირების შექმნისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება და სამომავლოდ მისი პრაქტიკული გამოყენება.

მონაწილეთა განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია გერმანიის ქალთა საბჭოს და ქალთა კავშირის წარმომადგენლების მიერ მოყვანილმა კონკრეტულმა მაგალითებმა. ფორუმის დასასრულს შემუშავდა ახალი იდეები სამომავლო თანამშრომლობისთვის.

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

თბილისი, საქართველო

Kontakt

Dr. Canan Atilgan

Dr. Canan Atilgan

Leiterin der Abteilung Naher Osten und Nordafrika

canan.atilgan@kas.de +49 30 26996-3201
Kontakt

Tina Balavadze

პროექტის კოორდინატორიპარტიებთან ურთიერთობის და რეგიონული თანამშრომლობის საკითხებში (თბილისის ბიურო)

Frauen in Führungspositionen – Südkaukasus Forum Eigene Aufnahme
Frauen in Führungspositionen – Südkaukasus Forum Eigene Aufnahme
Frauen in Führungspositionen – Südkaukasus Forum Eigene Aufnahme
Frauen in Führungspositionen – Südkaukasus Forum Eigene Aufnahme
Frauen in Führungspositionen – Südkaukasus Forum Eigene Aufnahme