სახელოსნო

საგამოძიებო TV–ჟურნალისტიკა

სამუშაო შეხვედრა ახალგაზრდა ჟურნალისტებისათვის

2009 წლის 7–11 სექტემბერს კონრად ადენაუერის ფონდი "დოიჩე ველეს" აკადემიის წარმომადგენლებთან ერთად საგამოძიებო ჟურნალისტიკასთან დაკავშირებით გამართავს სამუშაო შეხვედრას.

Details

საგამოძიებო TV–ჟურნალისტიკა

2009 წლის 7 სექტემბერი

10:00

შეხვედრის გახსნა და მისალმება

მოდერაცია

ებერჰარდ ზუკერი, "დოიჩე ველეს" აკადემიის წარმომადგენელი

მარკუს შმიდტი, გადაცემა "მონიტორი"

10:30

გაცნობა

მოლოდინები, აზრთა გაცვლა–გამოცვლა, არსებული ცოდნა, მოთხოვნები

12:00-13:30

გახსნა

 • ვიდეომაგალითები

 • ცნობილი ფილმები

13:30

სადილი

14:30-15:00

რა არის საგამოძიებო ჟურნალისტიკა?

საგამოიებო ჟურნალისტიკის დეფინიციების, კრიტერუმების,წინაპირობების დამუშავება.რითი განსხვავდება საგამოძიებო ჟურნალიტიკა სხვა ჟურნალისტიკური მოგვაწეობებისაგან

მოდერაცია: ე. ზუკერი, მ. შმიდტი

16:30-17:00

პირველი დღის შეფასება

მოდერაცია: ე. ზუკერი, მ. შმიდტი

2009 8 სექტემბერი

10:00-13.30

"საქართველოში მედიის მდგომარეობა და ჟურნალისტიკური მოღვაწეობის პირობები" ნაჩვენები იქნება ფილმები,განიხილება ჟურნალისტიკური ეთიკის საკითხები

წარმოდგენილი იქნება მოხსენება და დაერთვება დისკუსია

რეფერენტი: ზვიად კორძაძე, დამოუკიდებელი ჟურნალისტი

მოდერაცია: ე. ზუკერი, მ. შმიდტი

13:30

სადილი

14:30-16:30

გერმანული თვალთახედვით დანახული ჟურნალისტიკური ეთიკა

წარმოდგენილი იქნება მოხსენება და დაერთვება დისკუსია

რეფერენტები: ე. ზუკერი, მ. შმიდტი

15:00-16:30

ეთიკის დარღვევის მიზეზები (საქართველოს მაგალითზე)

დისკუსია

მოდერაცია: ე. ზუკერი, მ. შმიდტი

16:30-17:00

მეორე დღის შეფასება

მოდერაცია: ე. ზუკერი, მ. შმიდტი

2009 წლის 9 სექტემბერი

10:00-13:30

"ჟურნალისტიკა–სარისკო პროფესია"

საუბარი და დისკუსია შალვა რამიშვილთან

მოდერაცია: ე. ზუკერი, მ. შმიდტი

13:30-14:30

სადილი

14:30-16:30

ექსკურსია გორში, დევნილთა ორ ბანაკში

რეფერენტები: ე. ზუკერი, მ. შმიდტი

16:30-17:00

მესამე დღის შეფასება

მოდერაცია: ე. ზუკერი, მ. შმიდტი

2009 წლის 10 სექტემბერი

10:00-11:30

პრესკონფერენცია GTZ–ის წარმომადგენლებთან "გერმანულ სოფელთან" დაკავშირებით

შეფასება

მოდერაცია: ე. ზუკერი, მ. შმიდტი

12:30-13:30

სადილი

13:30-17:00

„ქართველი დევნილების მდგომარეობის“ მიმოხილვა

ე. ზუკერი, მ. შმიდტი

2009 11 სექტემბერი

10:00-11:30

ბრიფინგი: ექსკურსიის შეფასება, შედეგები

მოდერაცია: ე. ზუკერი, მ. შმიდტი

13:30-14:30

სადილი

15:30-17:00

დისკუსია, სემინარის შეფასება

მოდერაცია: ე. ზუკერი, მ. შმიდტი


Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

კონრად ადენაუერის ფონდის თბილისის ბიურო

Referenten

 • ებერჰარდ ზუკერი
  • "დოიჩე ველეს" აკადემიის წარმომადგენელიმარკუს შმიდტი
   • გადაცემა "მონიტორი"

    Publikation

    მომავალი თაობის ქართველი ჟურნალისტები: Workshop zum investigativen TV-Journalismus in Kooperation mit der DW-Akademie,7.–11. September 2009, Tiflis/Georgien
    Jetzt lesen
    Kontakt

    Katja Christina Plate

    Katja Christina Plate

    Leiterin der Auslandsbüros Rumänien und Republik Moldau

    katja.plate@kas.de +37322855905 / +40754024988