ღონისძიებები

Politische Bildung in Armenien

"Gesellschaftskunde" in den Schulen

Im Rahmen der armenischen Sendung „Morgenstunde“ im öffentlichen Fernsehen „Das Erste" hat Dr. Thomas Schrapel, Leiter des Regionalprogramms Politischer Dialog Südkaukasus der Konrad- Adenauer-Stiftung ein neues Projekt zur politischen Bildung vorgestellt. Das Projekt wird die Konrad-Adenauer-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und Wissenschaftsministerium Armeniens durchführen. Hierbei steht vor allem die Überarbeitung der Lehrmaterialien für das Fach „Gesellschaftskunde“ im Sinne der politischen Bildung im Vordergrund.
Kontakt

თომას შრაპელ

Dr

რეგიონული პროგრამის „სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკური დიალოგი“ დირექტორი

thomas.schrapel@kas.de +995 32 2 459112
+995 32 2 459113
TV-Auftritt zur politischen Bildung