ღონისძიებები

Why Policy Matters

ევროპული ღირებულებები - გამოხატვის თავისუფლება

კონრად ადენაუერის ფონდის სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობა იწყებს ახალი ინიციატივის განხორციელებას და ქმნის საჯარო დიკუსიების პალტფორმას - Why Policy Matters?- რომლის მთავარი მიზანია მიმდინარე სოციალურ-პოლიტიკური მოვლენებისა და აქტუალური პოლიტიკური თემების, დარგის სპეციალისტებთან ერთად, კრიტიკული და განსხვავებული პერსპექტივით შეფასება. პირველი საჯარო დისკუსია დაეთმობა ევროპის ერთ-ერთ ძირითად ღირებულებას - სიტყვისა და აზრის გამოხატვის თავისუფლებას.
​​​​​​​

ზუსტად 70 წლის წინ, გერმანიის კონსტიტუციაში ჩაიწერა დებულება, რომელიც მოქალაქეთა ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს განმარტავს. უფრო კონკრეტულად კი, კონსტიტუციის მე -5 მუხლით განსაზღვრულია გამოხატვის თავისუფლება, როგორც ინდივიდის ერთ-ერთი ხელშეუხებელი და ფუნდამენტური უფლება. საქართველოს კონსტიტუცია 24 წლისაა. დღევანდელი კონსტიტუციის მე-17-ე მუხლი ადგენს გამოხატვის თავისუფლებას, როგორც საქართველოს სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანეს ელემენტს.

დემოკრატიული სახელმწიფოს ძირითადი ამოცანაც სწორედ საკუთარი მოქალაქეების კონსტიტუციური უფლებების, როგორც შიდა, ასევე გარე საფრთხეებისგან დაცვაა. გამოხატვისა და სიტყვის თავისუფლება კი აღნიშნულ კონტექსტში უმნიშვნელოვანესია.


- რა როლი აკისრია სიტყვის, წერისა და გამოხატვის თავისუფლებას დემოკრატიაში?

- როგორ გვესმის დამოუკიდებელი მედია, თავისუფალი ხელოვნება და მეცნიერება?

- რა შეზღუდვები შეიძლება დააწესოს სახელმწიფომ, რათა თავიდან იქნას აცილებული სოციალური ცენზურა?

- რას ნიშნავს კომპეტენტური მედია და ჟურნალისტიკა?


საჯარო დისკუსიის მონაწილეთა შორის არიან:


- ტომას ვირნი, მედიის სამართლის ექსპერტი, გერმანია
- ნინო დანელია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
- მამუკა ანდღულაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს პროგრამის მენეჯერი
- პაატა შამუგია, პოეტი, პენ-ცენტრის პრეზიდენტი


მოდერაცია: ქრისტინა ბელმან, კონრად ადენაუერის ფონდის მეცნიერ-თანამშრომელი

Kontakt

Christina Bellmann

Christina  Bellmann bild

კონსულტანტი ევროპული პოლიტიკის / მრავალმხრივი დიალოგის საკითხებში

christina.bellmann@kas.de +995 32 2 45 91 11 +995 32 224 01 03