Veranstaltungsberichte

ТРЕТА РЕГИОНАЛНА ЛЕТНА ШКОЛА

ОПШТЕСТВОТО И РЕЛИГИЈАТА: ЕТНИЧКИ ГРУПИ, ИДЕНТИТЕТ, НАЦИОНАЛИЗАМ

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со "Вилфрид Мартенс" Центарот за Европски студии, трета година по ред ја организираа Регионалната летна школа 2018 на тема "Општеството и религијата: Етнички групи, идентите и национализам"

На школата присуствуваа 35 учесници од 9 Балкански земји и Германија и имаа можност да учествуваат во динамична програма од предавања, работилници како и посети на културни и историски објекти во Охрид, во периодот од 06-10 јули.

Широк опсег на теми и предавања беа опфатени: улогата на религијата во општеството, помирување, националиам, граѓански активизам, различности, перпективи на ЕУ, мултикултурализам и улогата на медиумите. Ова овозможи учесниците да се здобијат со знаења преку дискусии, практични примери од други земји но и да разменуваат мислења преку работилниците.

Главната цел на Летната школа е да го промени статусот "quo" кога станува збор за перцепцијата за религиозните, националните и културните разлики помеѓу младите од академскиот свет од регионот.

На почеток