Veranstaltungsberichte

ЈАКНЕЊЕ ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА ВО СФЕРАТА НА УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИ

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Машинскиот Факулет-Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј од Скопје и Градежниот Факултет при Универзитетот Аристотелис од Солун организираа студентска размена во Битола од 15-17 април.

На овој настан земаа повеќе од 30 студенти кои преку работа во мешани групи разменуваа мислења и искуства во делот на управување со води, со фокус на Преспанското езеро и како важна гранична точка помеѓу двете земји. Во работата на групите се вклучија и шест професори од двата факултата кои го фасилитираа целиот процес.

Иницијативата е поддржата од нашата сестринска фондација "Вилфред Мартенс - Центар за Европски студии" од Брисел.

На почеток