Veranstaltungsberichte

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ ЗА МЕТОДИ НА МЛАДИНСКА РАБОТА И НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

На 14 и 15 септември во Охрид, Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Здружението LEAD организираа тренинг за 14 наставници од Југозападниот регион на Македонија.

За време на тренингот, наставниците стекнаа вештини и знаења и методи од делот на младинската работа кои ќе можат практично да ги применат при работа со Училишната заедница и учениците во целост.

Конкретно, тие се запознаа со алатки за вадење заклучоци, поставување прашања, водење на групни дискусии, имплементирање на симулации и вежби.

На почеток

.