Inne publikacje

Barometr Polska-Niemcy 2018 - I część

Polacy i Niemcy. Dzieląca przeszłość, wspólna przyszłość?

Większość Polaków i Niemców chce, aby wzajemne relacje koncentrowały się na przyszłości, a nie historii. Przeszłość ponownie jednak odgrywa rolę w ocenach Polaków, dotyczących tych stosunków. Zapytani o identyfikację z Europą, Polacy wyprzedzają sąsiadów z zza Odry, wynika z najnowszego badania opinii publicznej z serii „Barometr Polska-Niemcy” Instytutu Spraw Publicznych (ISP), Fundacji Konrada Adenauera (KAS) i Fundacji Körbera. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem.

Polacy i Niemcy są zgodni: relacje polsko-niemieckie powinny się koncentrować raczej na kwestiach dotyczących przyszłości i teraźniejszości (70% badanych Niemców i 60% Polaków), a nie historii. Jednak odsetek tak twierdzących po polskiej stronie spadł wobec roku 2011 o 13 punktów procentowych. „Pokazuje to, że współczesne debaty o polityce historycznej i polityka obecnego polskiego rządu wpływają na opinie Polaków”, komentuje wyniki dr Agnieszka Łada, dyrektor Programu Europejskiego Instytutu Spraw Publicznych.

Jednocześnie połowa Polaków uważa, że ofiary, jakie poniosła Polska w swojej historii, nie zostały dostatecznie uznane przez międzynarodową opinię publiczną, z kolei 53% Niemców jest odmiennego zdania.

Tegoroczne wydanie badań z cyklu Barometr Polska-Niemcy pokazuje także, że Polacy są głęboko podzieleni w kwestii tego, czy ich kraj powinien domagać się reparacji od Niemiec: 46% ankietowanych opowiada się za reparacjami, ponieważ do tej pory Polska nie uzyskała wystarczającej rekompensaty finansowej za straty poniesione w czasie drugiej wojny światowej, z kolei 40% badanych uważa, że ten temat jest zamknięty i oba kraje powinny skoncentrować się na współpracy w ramach Unii Europejskiej.

Gabriele Woidelko, kierownik Programu Historia i Polityka Fundacji Körbera, zauważa: „Wyniki pokazują, że konkretne historyczne tematy do dziś dzielą Polaków i Niemców. Aby utrzymać to, co udało się osiągnąć w relacjach polsko-niemieckich po 1989 r. należy kontynuować intensywny dialog, uwzględniający różne perspektywy postrzegania wspólnej przeszłości”.

Opinie dotyczące polsko-niemieckich kwestii historycznych mają wpływ na ogólne oceny relacji polsko-niemieckich, chociaż poważne zmiany opinii widać jedynie po stronie niemieckiej. Prawie dwie trzecie Polaków uznaje stan stosunków polsko-niemieckich za dobry, 44% Niemców uważa natomiast wzajemne relacje za złe. Odsetek tych Niemców, którzy uznają stosunki z Polska za dobre spadł w porównaniu z 2013 r. o ponad połowę (z 70% do 31%). Także niemiecka sympatia do Polaków spada, kiedy w Polsce poczucie sympatii do zachodnich sąsiadów, powoli, ale systematycznie rośnie.

W kontekście obecnych polsko-niemieckich dyskusji badania przynoszą ciekawe porównanie dotyczące stopnia utożsamiania się z Europą. – pokazują, że trzy czwarte Polaków identyfikuje się silnie z Europą. W Niemczech ten odsetek wynosi 54%. „Polacy czują się Europejczykami. Warto, aby w Niemczech szczególnie to podkreślać. Potrzebujemy proeuropejskiej i aktywnej w UE Polski”, komentuje te dane dr Angelika Klein, szefowa Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

Pełne wyniki:

Polacy i Niemcy – dzieląca przeszłośd, wspólna przyszłośd? Wyniki Barometru Polska-Niemcy 2018: isp.org.pl

Grafiki i materiały w języku angielskim i niemieckim: koerber-stiftung.de

podziel się