Działalność Fundacji Konrada Adenauera w Polsce opiera się o współpracę z instytucjami partnerskimi, którymi są organizacje pozarządowe, think-tanki i uniwersytety, realizujące projekty zbieżne z celami działalności Fundacji, czyli służące rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, szerzeniu wiedzy o Unii Europejskiej i wspieraniu współpracy polsko-niemieckiej. Do wieloletnich i bliskich partnerów Fundacji należą:

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Polnische Robert-Schuman-Stiftung Warschau (PFRS)
Polska Fundacja im. Roberta Schumana jest organizacją pozarządową i ponadpartyjną. Jej celem jest mobilizowanie obywateli do angażowania się w proces jednoczenia Europy. Rozwija programy, które uczą wykorzystania szans, jakie daje Polsce członkostwo w UE, współpracuje z wieloma środowiskami w Unii i poza nią, by lepiej poznać i respektować wspólne wartości demokratyczne.
do strony internetowej

Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Institut für Politologie der Kardinal-Stefan-Wyszynski-Universität Warschau
Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wywodzi się z Akademii Teologii Katolickiej i jest państwową uczelnią wyższą z trzema wydziałami kościelnymi. Fundacja Konrada Adenauera nawiązała współpracę z Instytutem Politologii już w latach siedemdziesiątych. Wspólnym projektem są wydawane od grudnia 2006 zeszyty społecznej myśli kościoła „Chrześcijaństwo-świat-polityka” poruszające aktualne problemy społeczne i polityczne z perspektywy chrześcijańskiej. W ramach Instytutu Politologii od 1997 roku funkcjonuje europejska ścieżka studiów „Studium Generale Europa”, która poświęcona jest zagadnieniom polityki europejskiej.
do strony internetowej

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Europäische Tischner Hochschule Krakau
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera jest uczelnią prywatną założoną m.in. przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Funkcję Rektora uczelni pełni dr Jarosław Gowin, senator od 2005. Fundacja Konrada Adenauera współpracuje z Katedrą Integracji Europejskiej im. Konrada Adenauera i wspólnie realizuje projekty i konferencje.
do strony internetowej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Spraw Publicznych

ISP-Logo ISP
Instytut Spraw Publicznych jest pozarządową i niezależną placówką badawczą i doradczą. ISP powstał w 1995 roku w celu zapewnienia zaplecza naukowego i intelektualnego dla modernizacji kraju i toczących się w Polsce debat. Instytut prowadzi badania, przygotowuje ekspertyzy i rekomendacje dotyczące podstawowych kwestii życia publicznego oraz realizuje projekty z zakresu polityki europejskiej, wschodniej, edukacyjnej, społecznej i migracyjnej.
do strony internetowej

Instytut Studiów Strategicznych

Institut für Strategische Studien Krakau
Instytut Studiów Strategicznych jest specjalistyczną placówką ekspercką i badawczą, która została założona w 1993 roku przez Uniwersytet Jagielloński i Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Obszarem działalności Instytutu są stosunki międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem integracji Polski z Unią Europejską, problematyki bezpieczeństwa europejskiego, polskiej polityki wschodniej oraz polityki regionalnej w Europie Środkowej. FKA organizuje z Instytutem wspólne konferencje.
do strony internetowej

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit Gleiwitz
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej powstał w 1998 roku przy wsparciu Niemieckiej Republiki Federalnej. Stanowi on centrum dialogu polsko-niemieckiego na Górnym Śląsku i jest ponadpartyjną inicjatywą polskich i niemieckich instytucji i organizacji, które połączyły swoje doświadczenia i umiejętności. Dom Współpracy organizuje programy edukacyjne dla Polaków i mniejszości niemieckiej na Śląsku, FKA współpracuje w ramach wybranych programów i je wspiera.
do strony internetowej

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

Internationale Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim_Auschwitz
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu powstał w 1986 roku jako placówka kształceniowa dzięki zaangażowaniu wielu ludzi w proces polsko-niemieckiego pojednania i w dialog chrześcijańsko-żydowski.Od 1995 roku pracą MDSM kieruje polsko-niemiecka Fundacja na Rzecz MDSM. Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau wymaga wspólnego potraktowania problemu dotyczącego porozumienia zarówno pomiędzy jednostkami, jak i całymi społecznościami. Praca pedagogiczna MDSM-u opiera się na trzech założeniach:Auschwitz był zbyt bolesną lekcją dla człowieka i ludzkości, by można ją zapomnieć; z historii można się uczyć i wyciągać wnioski na przyszłość; niewiedza i nieznajomość siebie nawzajem są podstawą lęków, uprzedzeń i wrogości pomiędzy ludźmi. Nasz Dom jest miejscem przełamywania barier i wzajemnych uprzedzeń, miejscem refleksji i dalogu, ale także zabawy i odpoczynku. Z przekonania o służebnej roli Domu wobec miasta Oświęcim i jego mieszkańców zrodziło się wiele inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych.
do strony internetowej

in.europa

in
In.Europa to nieduży zespół osób działających w ramach think tanku. Jego zadaniem jest analiza konkretnych zagadnień dotyczących Unii Europejskiej. Celem Instytutu Europa jest skuteczne wprowadzanie konkretnych zagadnień z zakresu Unii do debaty publicznej. Dużą rolę przy tym odgrywa zachowanie nastawienia proeuropejskiego i uwzględnienie konkretnych korzyści, jakie Unia przynosi obywatelom. Założycielką Instytutu Europa jest Anna Radwan.
do strony internetowej

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego
Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego to ustanowiona w dniu 13 stycznia 2012 roku w Warszawie organizacja pozarządowa, której motto brzmi: „Razem możemy zrobić więcej”. Jest apolityczna, nie związana z żadnym wyznaniem i nie prowadzi działalności gospodarczej - działa non profit, pro publico bono.Celem MISO jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie postaw obywatelskich oraz działanie na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze kraju.W ramach działalności statutowej MISO funkcjonuje Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (CA MISO), które jest ośrodkiem analityczno-eksperckim powołanym w 2017 roku.
do strony internetowej