O nas

Witamy w Fundacji Konrada Adenauera!

Wolność, sprawiedliwość i solidarność są hasłami przewodnimi, którymi w swojej pracy kieruje się Fundacja Konrada Adenauera (FKA). FKA jest fundacją polityczną, ideowo bliską Unii Chrześcijańsko Demokratycznej (CDU). Pierwszy niemiecki kanclerz i współtwórca CDU, Konrad Adenauer (1876-1967), łączył tradycje społeczno-chrześcijańskie, konserwatywne i liberalne. Jego nazwisko jest symbolem demokratycznej odbudowy Niemiec, oparcia polityki zagranicznej na transatlantyckiej wspólnocie wartości, wizji zjednoczonej Europy i polityce państwa w duchu społecznej gospodarki rynkowej. Jego duchowa spuścizna jest dla nas zarówno zadaniem, jak i zobowiązaniem.

Naszą międzynarodową działalnością wspieramy prawo ludzi do życia w wolności i godności. Działając w w imię wartości wnosimy wkład w to, aby Niemcy sprostały swojej rosnącej odpowiedzialności w świecie.

Chcemy zachęcić ludzi do budowy wspólnej przyszłości w duchu poszanowania praw człowieka. Dzięki pracy 70 biurom i prowadzonym projektom w ponad 120 państwach wspieramy rozwój demokracji, państwa prawa i społecznej gospodarki rynkowej. Aby zapewnić wolność i pokój nieprzerwanie wspieramy dialog w polityce wewnętrznej i międzynarodowej, jak i porozumienie między kulturami i religiami.

Najważniejszy jest dla nas człowiek ze swoją niezbywalną godnością, swoimi prawami i obowiązkami. Człowiek jest dla nas źródłem sprawiedliwości społecznej, liberalnej demokracji i zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu, że gromadzimy ludzi świadomych swoich społecznych obowiązków, tworzymy sieć kontaktów w dziedzinach polityki, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego. Nasza polityczna redystrybucja wiedzy polepsza szansę na uczynienie globalizacji bardziej sprawiedliwą społecznie, ekologiczną i efektywną.

Na zasadach partnerstwa współpracujemy z instytucjami państwowymi, partiami politycznymi, organizacjami pozarządowymi promującymi społeczeństwo obywatelskie oraz z intelektualistami. Poprzez nasze cele i wartości chcemy pogłębić współpracę regionalną i globalną w szczególności w dziedzinie polityki rozwojowej. Wspólnie z naszymi partnerami tworzymy świat, w którym każdy kraj ma możliwość wolnego i odpowiedzialnego rozwoju.

 

Przedstawicielstwo w Warszawie zajmuje się projektami w całej Polsce.

Aby wesprzeć proces przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, które rozpoczęły się w Polsce w czerwcu 1989 r. Fundacja Konrada Adenauera, jako pierwsza z niemieckich fundacji politycznych, otworzyła swoje biuro w Warszawie. Miało to miejsce 10 listopada 1989 r., dwa miesiące po utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego. Otwarcie pierwszego przedstawicielstwa Fundacji Adenauera w krajach byłego bloku wschodniego właśnie w Polsce było wyrazem uznania dla wieloletniej wolnościowej walki Polaków, która ostatecznie doprowadziła do obalenia dyktatury komunistycznej i zakończenia podziału Europy, w tym także Niemiec.

W uroczystości otwarcia przedstawicielstwa miał wziąć udział Kanclerz Niemiec Dr. Hemlut Kohl jednak historia świata pokrzyżowała mu plany – upadł mur berliński; na szczęście! Od tamtego czasu zjednaliśmy sobie wielu partnerów i przyjaciół w Polsce i razem odnieśliśmy wiele sukcesów.

 

Zadania

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce wspiera przede wszystkim budowę społeczeństwa obywatelskiego, rozwój systemu partyjnego, ponadpaństwowy dialog międzypartyjny i sprawnie działający system społeczny i gospodarczy, kontynuację procesu integracji europejskiej i dbałość o dobre stosunki Polski i Niemiec. Transformacja w Polsce będzie trwała jeszcze latami, za nim kraj osiągnie standard życia starych państw Unii Europejskiej.

Dialog z perspektywy chrześcijańskiej demokracji, na temat najważniejszych wartości w społeczeństwie i roli kościoła, polityki wschodniej UE i polityki bezpieczeństwa, tworzenia społecznej gospodarki rynkowej, efektywnej administracji państwowej i roli elit politycznych stanowi ważny aspekt naszej pracy w Polsce. Zajmujemy się również zagadnieniami związanymi ze wspólną historią Polski i Niemiec.

 

Działalność

Do naszej działalności w Polsce należy edukacja polityczna poprzez organizację seminariów, konferencji i debat, które Fundacja organizuje sama, lub we współpracy z partnerami z Polski. Wzorowa współpraca partnerska z polskimi organizacjami pozarządowymi jest ważnym celem i zadaniem Fundacji. Do naszych projektów włączamy osobistości ze świata biznesu, polityki, Kościoła i nauki.

Tworząc forum dla dialogu politycznego, chcemy popierać merytoryczną współpracę między różnymi grupami społecznymi. Wymiana doświadczeń z Niemcami jest w tym wypadku szczególnie istotna.

Uzupełnieniem projektów Fundacji Konrada Adenauera w Polsce są stypendia, programy studyjne i informacyjne w Niemczech i instytucjach Unii Europejskiej, a także publikacje wydawane lub dotowane przez Fundację (analizy i sprawozdania, książki, serie wydawnicze: "Raporty Fundacji Konrada Adenauera w Polsce" i "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka")

 

Wydarzenia

Różnorodność projektów prowadzonych przez Fundację w Polsce przedstawiamy w rubryce „wydarzenia". Do najważniejszych należą międzynarodowe konferencje z cyklu „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej” w Krakowie oraz debaty na temat wspólnych wyzwań Polski, Niemiec i Europy.

podziel się