Wydawca treści

O nas

Wydawca treści

Witamy w Fundacji Konrada Adenauera!

 

Wolność, sprawiedliwość i solidarność są hasłami przewodnimi, którymi w swojej pracy kieruje się Konrad-Adenauer-Stiftung, czyli Fundacja Konrada Adenauera. FKA jest fundacją polityczną, ideowo bliską Unii Chrześcijańsko Demokratycznej (CDU). Pierwszy niemiecki kanclerz i współtwórca CDU, Konrad Adenauer (1876-1967), łączył tradycje społeczno-chrześcijańskie, konserwatywne i liberalne. Jego nazwisko jest symbolem demokratycznej odbudowy Niemiec, oparcia polityki zagranicznej na transatlantyckiej wspólnocie wartości, wizji zjednoczonej Europy i polityce państwa w duchu społecznej gospodarki rynkowej. Jego ideowa spuścizna jest dla nas zadaniem i zobowiązaniem.

Międzynarodowa działalność Fundacji Konrada Adenauera, prowadzona przez ok. 80 biur w ponad 120 państwach na całym świecie, ma służyć wspieraniu prawa ludzi do życia w wolności i godności, w poszanowniu praw człowieka. Fundacja pragnie przyczynić się do rozwoju demokracji, państwa prawa i społecznej gospodarki rynkowej. Współpraca przy projektach, poświęcanych dialogowi w polityce wewnętrznej i międzynarodowej, jak i porozumieniu między kulturami i religiami zajmuje w działalności Fundacji szczególne miejsce.

Najważniejszy w projektach Fundacji jest człowiek ze swoją niezbywalną godnością, swoimi prawami i obowiązkami. Człowiek jest dla nas źródłem sprawiedliwości społecznej, liberalnej demokracji i zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu, że projekty Fundacji przyciągają ludzi aktywnych i świadomych swoich społecznych obowiązków, udaje się utworzyć międzynarodową sieć kontaktów w dziedzinach polityki, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w ten sposób polepsza szansę na uczynienie globalizacji bardziej sprawiedliwą społecznie, ekologiczną i efektywną.

Na zasadach partnerstwa współpracujemy z instytucjami państwowymi, partiami politycznymi, organizacjami pozarządowymi promującymi społeczeństwo obywatelskie oraz z intelektualistami. Wspólnie z naszymi partnerami tworzymy świat, w którym każdy kraj ma możliwość wolnego i odpowiedzialnego rozwoju.

Przedstawicielstwo Fundacji Konrada Adenauera w Polsce otwarte zostało  już w latem 1989 r., aby wesprzeć proces przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, które rozpoczęły się w Polsce po wyborach 4 czerwca 1989 r. Otwarcie pierwszego przedstawicielstwa Fundacji Adenauera w krajach byłego bloku wschodniego właśnie w Polsce było wyrazem uznania dla wieloletniej walki Polaków o wolność, która ostatecznie doprowadziła do obalenia dyktatury komunistycznej i zakończenia podziału Europy, w tym także Niemiec. Oficjalne otwarcie Przedstawicielstwa w Warszawie nastąpiło 10 listopada 1989 r., dwa miesiące po utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego i miał w nim uczestniczyć przebywający z wizytą w Polsce Kanclerz Niemiec Dr. Hemlut Kohl. Historia świata napisała jednak na ten dzień inny scenariusz: tego dnia upadł – na szczęście! - mur berliński, a Kanclerz Kohl przerwał wizytę w Polce, aby te chwile przeżywać ze swoimi rodakami w Berlinie.  Od tamtego czasu prowadzimy w Polsce intensywną i żywą działalność wspólnie z wieloma organizacjami partnerskimi w całej Polsce.

Cele, które przyświecają działalności Fundacji Konrada Adenauera w Polsce to przede wszystkim budowa społeczeństwa obywatelskiego, rozwój systemu partyjnego, ponadpaństwowy dialog międzypartyjny i sprawnie działający system społeczny i gospodarczy, a także kontynuacja procesu integracji europejskiej i dbałość o dobre stosunki Polski i Niemiec. 

Dialog z perspektywy chrześcijańskiej demokracji, na temat najważniejszych wartości w społeczeństwie i roli kościoła, polityki bezpieczeństwa, tworzenia społecznej gospodarki rynkowej, efektywnej administracji państwowej i roli elit politycznych stanowi ważny aspekt naszej pracy. Podejmujemy również tematy związane ze wspólną historią Polski i Niemiec i pielęgnowaniem kultury pamięci.

Nasza działalność w Polsce w obszarze edukacji politycznej polega na organizowaniu seminariów, konferencji i debat, na partnerskich zasadach współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi. 

Tworząc forum dla dialogu politycznego, chcemy popierać merytoryczną współpracę między różnymi grupami społecznymi. Wymiana doświadczeń z Niemcami jest w tym wypadku szczególnie istotna. 

Do naszych projektów włączamy osobistości ze świata biznesu, polityki, Kościoła i nauki z Polski, z Niemiec i innych krajów europejskich.

Uzupełnieniem projektów Fundacji Konrada Adenauera w Polsce są stypendia w Polsce i w Niemczech, programy studyjne i informacyjne w Niemczech, a także publikacje, wydawane lub dotowane przez Fundację.

 

podziel się

Wydawca treści

Wydawca treści

partner

logo Schuman pl
kolor_PL
logo_iss-neu
logo cam
LOGO_fkp_neu
Logo EAD pl
IZ
Fundacja Szkoła Liderów
WIS logo internet
Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego
Logo Ars Republica 1
in
logo hdpz - neu
Sztetl logo pl
SDPZ FWPN
logo-kreisau_neu
logo_ECS - neu
Tygodnik Rot
Klub_TP_Logo_neu
Logo CMJPII
Logo PTE Bild
KTM logo pełne
logo uksw
Logo KUL pl