Publikacje

Oczami dzieci. Auschwitz, Majdanek, Łódź - koszmar nie mija

Dodatek historyczny Tygodnika Powszechnego

76 lat temu wyzwolony został Obóz Koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Tygodnik Powszechny wydał tym razem wyjątkowy dodatek, który w całości poświęcony jest przeżyciom dzieci, dotkniętych obozową traumą i okupacją.

Od samorządu do samorządności

Zbiór reportaży laureatów konkursu Krajowej Izby Gospodarczej

Krajowa Izba Gospodarcza w ramach obchodów swojego 30-lecia postanowiła wzmocnić głos polskiej samorządności, która okazała się jednym z najważniejszych zjawisk ostatnich trzech dekad. W tym celu w ramach ogólnopolskiego konkursu KIG zaprosiła reportażystów do stworzenia jej literackich obrazów. Tak powstała publikacja „Od samorządu do samorządności”, której wydanie wsparła również Fundacja Konrada Adenauera.

Polityka zdrowotna w Niemczech

O niemieckiej polityce wobec pandemii

O walce z pandemią Covid 19 w Niemczech zechcieli opowiedzieć nam posłowie CDU do Bundestagu: Erwin Rüddel, Przewodniczący Komisji ds. Zdrowia w Bundestagu i dr Georg Kippels, członek Komisji ds. Zdrowia w Bundestagu

"Stosunki USA-Chiny pod rządami Bidena pozostaną napięte"

Prof. Heribert Dieter w Dzienniku. Gazecie Prawnej

Partnerem wydania artykułu prof. dr. Dietera z Fundacji Nauka i Polityka, na temat przyszłości stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Chinami w czasie prezydentury Joyego Bidena, jest Fundacja Konrada Adenauera.

„Kanclerz klęknął“

50. rocznica uklęknięcia kanclerza Willy'ego Brandta w Warszawie

Przypominamy sobie gest ówczesnego kanclerza Niemiec Willy'ego Brandta w Warszawie, który jako pierwszy kanclerz po II wojnie światowej przyjechał do Polski z okazji podpisania Traktatu Warszawskiego. Uklęknięcie przed Pomnikiem Bohaterów Getta w dniu 7 grudnia 1970 r. było głęboko osobistą reakcją szefa rządu, ściśle związaną w niemieckiej kulturze pamięci z nawiązaniem stosunków politycznych między Republiką Federalną a ówczesną PRL i późniejszą normalizacją między naszymi dwoma krajami.

Wybory prezydenckie w Polsce

Siódme wybory, sześciu prezydentów - 30 lat od pierwszych wyborów głowy państwa w Polsce

Zapraszamy do lektury raportu prof. Antoniego Dudka, dr Katarzyny Waleckiej, dr Kingi Wojtas na temat wyborów i kampanii prezydenckich w Polsce w latach 1990-2020. Wybory głowy państwa w Polsce stanowią doskonały probierz ewolucji systemu partyjnego, jego otwarcia na nowe polityczne siły, tego jak zmieniała się rywalizacja polityczna w państwie. Wybory prezydenckie jak w soczewce pokazują zmiany w zakresie technik prowadzenia kampanii wyborczych, a przez ich pryzmat, to jak zmieniło się polskie społeczeństwo przez 30 lat.

POLACY i NIEMCY: jak wyjść z historycznego klinczu?

Dodatek historyczny do Tygodnika Powszechnego

Jesień jest każdego roku porą do refleksji nad najważniejszymi wydarzeniami w stosunkach polsko-niemieckich, kampania wrześniowa, kapitulacja powstania, ale także czas powojenny przyniósł wydarzenia, do ktżrych warto wracać pamięcią, jak list polskich biskupów do biskupów niemieckich z 18. listopada 1965, czy 7. grudnia 1970 r., kiedy to kanclerz NRF (do tego dnia obowiązywała jeszcze ta nazwa dla Republiki Federalnej Niemiec) podpisał z PRL układ, zawierający uznanie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, a także dokonał niezwykłego gestu uklęknięcia przed pomnikiem Bohaterów Warszawskiego Getta, oddając hołd pomordowanym przez hitlerowskiego okupanta Żydów. Listopad 1990 r. przyniósł traktat, potwierdzający przebieg granicy, co w znacznym stopniu przyzcyniło się do procesu pojednania między naszymi narodami. Tygodnik Powszechny we współpracy z Fundacją Adenauera i Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej przygotował dodatek historyczny, w którym nawiązuje do tamtych wydarzeń i ocenia ich oddziaływanie na stosunki polsko-niemieckie do dnia dzisiejszego. Zapraszamy do lektury.

EUROPOLIS. Miasta naprzeciw kryzysom

Najnowszy raport Europolis, zaprezentowany podczas ostatniej edycji konferencji Europolis 28 października 2020 roku

Fundacja Konrada-Adenauera w Polsce wspólnie z Polityką Insight, Polską Fundacją Roberta Schumana oraz Orange Polska zapraszają do lektury aktualnego raportu "EUROPOLIS". MIASTA NAPRZECIW KRYZYSOM".

Zjednoczenie Niemiec – 30 lat później

Dodatek historyczny do Tygodnika Powszechnego

30 lat po zjednoczeniu Niemiec autorzy dodatku analizują ówczesne wydarzenia w kontekście sytuacji wewnętrznej i klimatu międzynarodowego. Autorzy niemieccy dzielą się refleksją o zderzeniu nadziei z rzeczywistością trudnych przemian oraz potrzebie upamiętniania poprzez pomniki ważnych dla narodów zdarzeń dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Poniżej przytaczamy teksty artykułów niemieckich autorów: Erkharda Neuberta i Floriana Mausbacha

Społeczna Gospodarka Rynkowa i integracja europejska w czasach dziejowego przełomu

REDAKCJA NAUKOWA: Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz

Nowa publikacja, powstała w ramach współpracy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), Fundacji Konrada Adenauera w Polsce oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.