Publikacje

Inne publikacje

Wojna i Pamięć

Dodatek historyczny do Tygodnika Powszechnego
75 rocznica zakończenia II wojny światowej stała się okazją do refleksji nad pamięcią o tym wydarzeniu w Polsce, Niemczech i Rosji. Temat ten podjął w swoim dodatku historycznym Tygodnik Powszechny, przy którym współpracowała Fundacja Konrada Adenauera i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. 75 rocznica zakończenia II wojny światowej stała się okazją do refleksji nad pamięcią o tym wydarzeniu w Polsce, Niemczech i Rosji. Temat ten podjął w swoim dodatku historycznym Tygodnik Powszechny, przy którym współpracowała Fundacja Konrada Adenauera i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Inne publikacje

Auschwitz: pytania o pamięć

Dodatek specjalny Tygodnika Powszechnego
Dla uczczenia 75 rocznicy wyzwolenia Obozu Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Tygodnik Powszechny przygotował we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera i Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej dodatek specjalny, poświęcony pamięci o Auschwitz.

Inne publikacje

15 lat wspólnie w Unii Europejskiej

z Andreas Bielig

Analiza ta została wydana przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce oraz Katedrę Gospodarki Niemieckiej w Instytucie Gospodarki Światowej, Polsko-Niemieckie Forum Akademickie i Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej SGH w Warszawie. Została ona napisana przez prof. dr Andreasa Bieliga i opublikowana z okazji polsko-niemieckiej konferencji naukowej na SGH w dniu 17 października 2019 r. pt: "15 lat razem w Unii Europejskiej. Osiągnięcia i aktualne wyzwania dla polskiej i niemieckiej polityki gospodarczej”. Serdecznie zapraszam do lektury.

Inne publikacje

Polityczny portret młodych Polaków

Raport z badania
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami najnowszego, pogłębionego badania nt. postaw i zachowań politycznych młodych Polaków.

Inne publikacje

Społeczna Gospodarka Rynkowa a wartości europejskie

Publikacja pod redakcją prof. E. Mączyńskiej i prof. P. Pysza
Książka ta wydana została przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i jest owocem współpracy polskich i niemieckich ekspertów z dziedziny ekonomii, którzy w dn. 23-29 lipca 2018 r. wzięli w Ełku udział w seminarium na temat Społecznej Gospodarki Rynkowej oraz integracji europejskiej. W publikacji podjęta została analiza różnych aspektów koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej, jej użyteczności w praktyce oraz analiza koncepcji SGR pod kątem jej użyteczności w warunkach nowej, cyfrowej gospodarki i trendów w rozwoju społeczno‑gospodarczym. Zachęcamy do lektury.
Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny „SIM”

Inne publikacje

Deutsch-Polnisches Barometer 2019

z Agnieszka Lada

Gemeinsame Richtung, verschiedene Perspektiven: Deutsche und polnische Ansichten zu den gegenseitigen Beziehungen, Europa und der Weltordnung
Seit fast zwei Jahrzehnten wird im Rahmen des Deutsch-Polnischen Barometers untersucht, wie es um die Atmosphäre in den gegenseitigen Beziehungen bestellt ist und welche Auswirkungen konkrete Entwicklungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf die wechselseitige Wahrnehmung von Deutschen und Polen haben.

Inne publikacje

Wspólny kierunek, różne perspektywy

z Agnieszka Łada

Polskie i niemieckie spojrzenia na wzajemne relacje oraz porządek światowy Barometr Polska-Niemcy 2019
Barometr Polska-Niemcy cyklicznie gromadzi i publikuje opnie Polaków i Niemców o stanie stosunków polsko-niemieckich. Fundacja Konrada Adenauera wspiera ten projekt Instytutu Spraw Publicznych od roku 2000. W roku 2013 i 2016 badanie przeprowadzone także we współpracy z Fundacją Bertelsmann. W 2018 roku partnerem była Fundacja Körbera. Tegoroczne badanie przeprowadzono z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, która była partnerem wydania Barometru w latach 2006, 2008 i 20018.

Inne publikacje

Barometr Polityczny

z Olaf Wientzek

Szenariusze po wyborach do Parlamentu Europejskiego
Analiza dr. Olafa Wientzka, eksperta Fundacji Konrada Adenauera przedstawia potencjalne koalicje w PE po wyborach 26.05.2019 r.

Inne publikacje

Pokolenie A

Dodatek specjalny do Tygodnika Powszechnego
Fundacja Konrada Adenauera wsparła wydanie dodatku specjalnego w mojowym numerze Tygodnika Powszechnego, poświęconego kondycji młodego pokolenia w Polsce.

Inne publikacje

European Parliamentary #Futures

Scenariusze dla Europy po wyborach do PE
Wydanie specjalne Vysegrad/Insight