Publikacje

Polacy i Niemcy we wspólnej Europie

Barometr Polska Niemcy

Tegoroczny Barometr, którego badanie przeprowadzono w czasie pandemii, równie wiernie stara się oddać nastroje i emocje między Polakami a Niemcami. W tym roku na wyniki badań patrzymy przez pryzmat trzydziestu lat od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r.

Interaktywny Barometr Polska-Niemcy

Od ponad dwudziestu lat Instytut Spraw Publicznych wraz z Fundacją Konrada Adenauera i innymi partnerami prowadzi badania nad relacjami polsko-niemieckimi. Obserwujemy i analizujemy ich rozwój, przemiany, wzajemne postrzeganie się społeczeństw i ich ocenę współpracy w ramach Unii Europejskiej. Wyniki publikowane są wiosną każdego roku w kolejnych edycjach Barometru. Zebrane przez ponad dwie dekady dane udostępniamy teraz wszystkim zainteresowanym online na jednej stronie internetowej.

Przegląd Europa-Azja

Najważniejsze zagadnienia w relacjach Unii Europejskiej z krajami azjatyckimi.

Fundacja Konrada Adenauera wspólnie z Centrum Stosunków Międzynarodowych wydaje „Przegląd Europa-Azja”, który przybliżyć ma najważniejsze wydarzenia i procesy zachodzące w stosunkach gospodraczych i politycznych między Europą a Azją. Od lutego do grudnia 2021 r. publikowane są artykuły naświetlające wybrane zagadnienia uzupełnione infografikami oraz wypowiedziami ekspertów.

How artificial intelligence will change our lives in 5 years

THINKbook: raport by Zbigniew Gajewski

Zbigniew Gajewski's report is devoted to the phenomenon of the rapid dissemination of artificial intelligence and its impact on our social, political and economic life. The report was developed in collaboration with the Centre for International Relations and Think Tank.

Oczami dzieci. Auschwitz, Majdanek, Łódź - koszmar nie mija

Dodatek historyczny Tygodnika Powszechnego

76 lat temu wyzwolony został Obóz Koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Tygodnik Powszechny wydał tym razem wyjątkowy dodatek, który w całości poświęcony jest przeżyciom dzieci, dotkniętych obozową traumą i okupacją.

Od samorządu do samorządności

Zbiór reportaży laureatów konkursu Krajowej Izby Gospodarczej

Krajowa Izba Gospodarcza w ramach obchodów swojego 30-lecia postanowiła wzmocnić głos polskiej samorządności, która okazała się jednym z najważniejszych zjawisk ostatnich trzech dekad. W tym celu w ramach ogólnopolskiego konkursu KIG zaprosiła reportażystów do stworzenia jej literackich obrazów. Tak powstała publikacja „Od samorządu do samorządności”, której wydanie wsparła również Fundacja Konrada Adenauera.

Polityka zdrowotna w Niemczech

O niemieckiej polityce wobec pandemii

O walce z pandemią Covid 19 w Niemczech zechcieli opowiedzieć nam posłowie CDU do Bundestagu: Erwin Rüddel, Przewodniczący Komisji ds. Zdrowia w Bundestagu i dr Georg Kippels, członek Komisji ds. Zdrowia w Bundestagu

"Stosunki USA-Chiny pod rządami Bidena pozostaną napięte"

Prof. Heribert Dieter w Dzienniku. Gazecie Prawnej

Partnerem wydania artykułu prof. dr. Dietera z Fundacji Nauka i Polityka, na temat przyszłości stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Chinami w czasie prezydentury Joyego Bidena, jest Fundacja Konrada Adenauera.

„Kanclerz klęknął“

50. rocznica uklęknięcia kanclerza Willy'ego Brandta w Warszawie

Przypominamy sobie gest ówczesnego kanclerza Niemiec Willy'ego Brandta w Warszawie, który jako pierwszy kanclerz po II wojnie światowej przyjechał do Polski z okazji podpisania Traktatu Warszawskiego. Uklęknięcie przed Pomnikiem Bohaterów Getta w dniu 7 grudnia 1970 r. było głęboko osobistą reakcją szefa rządu, ściśle związaną w niemieckiej kulturze pamięci z nawiązaniem stosunków politycznych między Republiką Federalną a ówczesną PRL i późniejszą normalizacją między naszymi dwoma krajami.

Wybory prezydenckie w Polsce

Siódme wybory, sześciu prezydentów - 30 lat od pierwszych wyborów głowy państwa w Polsce

Zapraszamy do lektury raportu prof. Antoniego Dudka, dr Katarzyny Waleckiej, dr Kingi Wojtas na temat wyborów i kampanii prezydenckich w Polsce w latach 1990-2020. Wybory głowy państwa w Polsce stanowią doskonały probierz ewolucji systemu partyjnego, jego otwarcia na nowe polityczne siły, tego jak zmieniała się rywalizacja polityczna w państwie. Wybory prezydenckie jak w soczewce pokazują zmiany w zakresie technik prowadzenia kampanii wyborczych, a przez ich pryzmat, to jak zmieniło się polskie społeczeństwo przez 30 lat.