Wydawca treści

Konrad Adenauer

5 stycznia 1876 – 19 kwietnia 1967

Wydawca treści

Konrad Adenauer był pierwszym kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec. Zasadnicze decyzje podjęte podczas sprawowania przez niego urzędu (1949-1963) do dziś kształtują wewnętrzną strukturę i określają kierunek polityki zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec.

Przystąpienie RFN do kręgu zachodnich demokracji, dzieło zjednoczenia Europy oraz niemiecko-francuskie pojednanie – to fakty ściśle związane z nazwiskiem Adenauera. Bezpośrednio po objęciu urzędu kanclerza ogłosił narodowi niemieckiemu swój zamiar, aby „na tyle, na ile jest to możliwe, naprawić krzywdy wyrządzone Żydom po nieodwracalnej zagładzie milionów istnień“.

Odbudowa Niemiec Zachodnich, wywiązanie się ze zobowiązań będących konsekwencją wojny, wprowadzenie społecznej gospodarki rynkowej oraz dalekosiężne decyzje społeczno-polityczne przypadają właśnie na czas kadencji Adenauera.

Powstała w 1945 r. CDU dzięki Adenauerowi stała się jako „partia kanclerza" cieszącą się największą popularnością partią w historii Niemiec w XX wieku.

podziel się

Wydawca treści

Wydawca treści

Konrad Adenauer v_31

Wydawca treści