Inne publikacje

Prawa człowieka – podstawa integracji europejskiej

VI zeszyt serii „Raporty Fundacji Konrada Adenauera”

Przemówienie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. dr. Hansa-Gerta Pötteringa podczas obchodów „Dnia Stron Ojczystych 2007” Związku Wypędzonych

18 sierpnia 2007, w najgorętszym okresie kampanii wyborczej przed przedterminowymi jesiennymi wyborami w Polsce,

przewodniczący Parlamentu Europejskiego i polityk CDU prof. dr Hans-Gert Pöttering wygłosił główne przemówienie podczas Dnia Stron Ojczystych organizowanego w Berlinie przez Związek Wypędzonych. Spotkanie odbywało się pod hasłem „Strony ojczyste prawem człowieka”. Fakt, że prof. Pöttering zabrał głos w tej sprawie, spotkał się z ostrą krytyką części środowisk politycznych w Polsce. Fundacja Konrada Adenauera zamieszcza w niniejszym zeszycie wystąpienie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, umożliwiając czytelnikom wyrobienie sobie własnego zdania na temat jego treści. Tekst wystąpienia poprzedzony jest słowem wstępnym dyrektora Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Stephana Raabego, w którym został zarysowany kontekst historyczny pozwalający lepiej zrozumieć okoliczności przemówienia prof. Pötteringa.

podziel się