Inne publikacje

Pytania o Europę

Opinie eksperetów

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce we współpracy z Fundacją Adenauera wydało właśnie zbiór artykułów ekspertów od zagadnień europejskich na tematkondycji Unii Europejskiej oraz przełomowych wydarzeń na arenie wspólnotowej w ostatnich kilkunastu miesiącach. Publikacja jest dostępna dla państwa w wersji PDF.

Spis treści

I. Polska w Unii Europejskiej – pięć lat członkostwa

Pięć lat Polski w Unii Europejskiej - perspektywa niemieckiego obserwatora

Stephan Raabe

4 czerwca, mur berliński, pokojowe rewolucje – symbolika i znaczenie dla Europy

Krzysztof Ruchniewicz

Cztery lata członkostwa – stosunek Polaków do UE

Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz

Polacy pięć lat po wejściu do UE – zadowolenie i oczekiwania

Jacek Kucharczyk

Gospodarcze korzyści Polski z członkostwa w UE – bilans po pięciu latach

Wojciech Paczyński

Do pełni integracji brakuje euro

Andrzej Arendarski

II. Wybory do Parlamentu Europejskiego – demokracja w unijnym wymiarze

Polskie wybory do Parlamentu Europejskiego 2009

Bartłomiej Michalak

Czy Parlament ma możliwości?

Jacek Safuta

Poradnik wyborczy, czyli czego oczekiwać od eurodeputowanego?

Marta Witkowska

Parlamenty narodowe a Parlament Europejski – komunikacja i współpraca

Justyna Miecznikowska

Demokracja i legitymizacja władzy w UE

Zbigniew Czachór

III. Traktat lizboński – nowe oblicze Unii Europejskiej

Nowa „konstytucja” Europy i świata

Lech Wałęsa

Traktat lizboński – wpływ na UE i życie obywateli

Agnieszka Łada

Parlament w traktacie z Lizbony

Jan Barcz

Tryb głosowania w Radzie, skład i powoływanie Komisji w systemie nicejskim i lizbońskim

Krystyna Michałowska-Gorywoda

Na czym polega przywództwo w Unii Europejskiej?

Piotr Maciej Kaczyński

Przewodniczący Rady Europejskiej – polityk czy urzędnik?

Paweł Świeboda

IV. Europa obywateli – prawa, wartości, tożsamość

Traktat lizboński a wartości etyczne

Bogusław Trzeciak SJ

Unia Europejska i Europejska konwencja praw człowieka

Anna Wyrozumska

Jednostka coraz silniejsza, czyli o prywatyzacji procesu wykonawczego w UE

Radosław Potorski

Unijna polityka równości płci – założenia i kontrowersje

Agnieszka Graff

Tożsamość europejska – dzieło ewolucji czy konstrukt polityczny?

Zdzisław Mach

V. Europejskie wyzwania – dziś i jutro

Wspólna polityka energetyczna UE – ramy i działania

Jerzy Buzek

Wspólna polityka klimatyczna UE – cele i perspektywy

Agata Hinc

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE – strategie i wyzwania

Ryszard Zięba

Elastyczna polityka społeczna, czyli flexicurity po europejsku

Marek Rymsza

Kryzys finansowo-gospodarczy a przyspieszenie integracji walutowej

Bogumiła Mucha-Leszko

Polska droga do euro – warunki i perspektywy

Witold Grostal

podziel się