Inne publikacje

Tygodnik Powszechny na Zachodzie 2007

Odcinek I i II

cykl reportaży „Tygodnika Powszechnego” o przemianach społecznych, kulturalnych i gospodarczych na zachodnich obrzeżach Polski, projekt wpierany przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce

W 1957 roku dziennikarze „Tygodnika Powszechnego” wyruszyli w reporterską podróż wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, żeby zobaczyć, jak wygląda rzeczywistość ziem zachodnich. Przywieźli ekscytujący, niejednoznaczny i bardzo krytyczny materiał, opisujący kłopoty, z jakimi muszą radzić sobie nowi mieszkańcy. Opisywali wyludnienie, brak pracy, elementarne błędy gospodarcze, niszczenie zabytkowej tkanki tych ziem i szereg błędnych inwestycji.

W 50 lat po tamtym cyklu reportaży dziennikarze „Tygodnika” Michał Olszewski i Michał Kuźmiński wyruszyli w identyczną podróż. Chcieli ponownie zobaczyć opisywane miasta, porozmawiać z napotkanymi ludźmi i zapytać ich o specyfikę zachodnich obrzeży Polski. Reporterzy przyjrzeli się gigantycznym zmianom, jakie zaszły przez 50 lat. W 1957 roku granica oddzielała od siebie dwa światy, między którymi był chłód i obcość. Jak życie przenika dziś przez granicę? Jakie zaszły zmiany w mentalności?

Dziennikarze podróżowali trasą z 1957 roku i odwiedzili w dniach 26.08-1.09 Nysę, Otmuchów, Paczków, Złoty Stok, Nową Rudę, Jelenią Górę, Zgorzelec, Gubin, Słubice, Kostrzyń, Mieszkowice, Cedynię i Gryfino. Owocem podróży jest cykl reportaży opublikowanych we wrześniu i październiku br. w „Tygodniku Powszechnym” nr 38, 39 i 40.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.


podziel się