Inne publikacje

Polska - Niemcy - Francja

Wzajemne postrzeganie po rozszerzeniu Unii Europejskiej

Analiza Instytutu Spraw Publicznych we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce pod redakcją Leny Kolarskiej-Bobińskiej i Mateusza Fałkowskiego

Rozszerzenie Unii Europejskiej w maju 2004 roku okazało się czynnikiem, który sprzyjał pozytywnym zmianom we wzajemnym postrzeganiu się społeczeństw „nowej” i „starej” Unii. Jednocześnie zakończenie długoletniego procesu rozszerzenia ułatwiło starym i nowym krajom członkowskim wyrażanie różnic dotyczących m.in. polityki zagranicznej czy polityki pamięci. Książka analizuje relacje między Polską a Niemcami oraz między Polską i Francją w trzech płaszczyznach. Po pierwsze, bazując na bogatym materiale empirycznym, pokazuje zmiany we wzajemnych wizerunkach społeczeństw Polski, Niemiec i Francji. Po drugie, odnosząc się m.in. do polsko-niemieckich dyskusji w ostatnich latach, analizuje różnice w podejściu elit do kluczowych zagadnień oraz pokazuje źródła wzajemnej nieufności elit. Po trzecie wreszcie, przedstawia stosunki dwustronne Polski i Niemiec oraz Polski i Francji po rozszerzeniu Unii.

Publikacja została wydana przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

podziel się