Wydawca treści

Inne publikacje

Społeczna Gospodarka Rynkowa i integracja europejska w czasach dziejowego przełomu

REDAKCJA NAUKOWA: Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz

Nowa publikacja, powstała w ramach współpracy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), Fundacji Konrada Adenauera w Polsce oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Wydawca treści

"Idee społecznej gospodarki rynkowej zrodzone po II wojnie światowej są znakomitym podłożem do szukania odpowiedzi na pytanie, jak pogodzić konkurencyjność gospodarki z realizacją społecznych celów rozwoju, którym rynki nie potrafią sprostać. Z tego powodu należy z zadowoleniem powitać inicjatywę publikacji na ten temat. Podobnie jak poprzednie publikacje będące pokłosiem debat i ta również owocuje lekturą, która ma szanse wypełnić pożyteczną misję publiczną. Ład społeczno-ekonomiczny UE przeżywa przecież poważny kryzys. Obserwuje się tendencje do odchodzenia od pierwotnych idei założycielskich, które były mocno zakorzenione w poglądach głoszonych przez autorów społecznej gospodarki rynkowej. Powracanie do korzeni jest więc ze wszech miar zasadne."

Fragment recenzji prof. Michała Gabriela Woźniaka

 

Serdecznie zapraszamy do lektury!

podziel się

Wydawca treści

nasz zespół

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333

comment-portlet

Wydawca treści