Informacje z kraju

Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie

z Stephan Georg Raabe, Anne Velder

Polskie reakcja na ogłoszenie składu rady naukowej fundacji, historia projektu

Przedstawiamy państwu sprawozdanie autorstwa Stephana Raabe, dyrektora Fundacji Konrada Adenauera w Polsce dotyczące fundacji "Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie". Artykuł zawiera zarówno opis oficjalnego stanowiska Polski, jak i głosy z mediów dotyczące ogłoszenia składu rady naukowej fundacji oraz historię powstania fundacji wraz z polsko-niemieckim sporem dotyczącym jej kształtu i propagowanych treści.

Pełna wersja artykuły dostępna jest do ściągnięcia w wersji niemieckiej.

podziel się

kontakt

Dr. Angelika Klein

Dr

Leiterin der Abteilung Stabsstelle Evaluierung

angelika.klein@kas.de +49 30 26996-3435
Informacje z kraju
6 stycznia 2011
Auf den Spuren des „Europäischen Netzwerks Erinnerung und Solidarität“ - Länderbericht 5.1.2011
Stiftungslogo Homepage SFVV