Informacje z kraju

70 lat po II wojnie światowej. Jak Polacy oceniają stosunki polsko-niemieckie?

Komunikat z badań nt. dzisiejszych stosunków polsko-niemieckich

Podczas prezentacji wyników badań przygotowanych i opracowanych przez Instytut Spraw Publicznych na zlecenie FKA dyrektor Fundacji Stephan Raabe uznał, że są one

„Aktualne wyniki badań w Polsce są dobrym punktem wyjścia dla pragmatycznego partnerstwa między Polską i Niemcami”!

Stanowisko dyrektora Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Stephana Raabe podczas konferencji prasowej przedstawiającej wyniki nowych badań w dniu 31 sierpnia 2009 r.

Chciałem Państwa serdecznie powitać w imieniu Fundacji Konrada Adenauera i Instytut Spraw Publicznych. Na jutro przypada siedemdziesiąta rocznica rozpoczęcia II wojny światowej, która rozpoczęła się niemiecką agresją na Polskę. W odniesieniu do tego faktu chcieliśmy się dowiedzieć, jak polskie społeczeństwo obecnie widzi wpływ wojny na stosunki polsko niemieckie i w ogóle, jak ocenia sąsiedzkie stosunki z Niemcami.

Z tego powodu zwróciliśmy się do Instytutu i zleciliśmy przeprowadzenie takich badań, a Instytut Spraw Publicznych przygotował ankietę i dokonał analizy.

Dziękujemy zatem serdecznie Instytutowi za współpracę.

Wyniki, które teraz zostaną zaprezentowane wykazują, że ocena stosunków polsko-niemieckich i polityki europejskiej w ostatnim roku lub wręcz ostatnich latach znacząco się pogorszyła. Jednak pomimo to 57% ankietowanych uważa, że stosunki polsko-niemieckie są dobre, jedna czwarta uważa, że są złe.

Tylko 46% Polaków jest zdania, że Niemcy wspierają współpracę w ramach Unii Europejskie, a 54% uważa, że Niemcy forsują swoje interesy kosztem innych krajów UE.

Są to tendencje w sposobie myślenia, które nakazują się zastanowić. Potwierdzają, że faktyczne konflikty polityczne z ostatnich lat oraz polityka konfrontacyjna prowadzona w IV RP miały wpływ na polskie społeczeństwo.

Dwadzieścia lat po przełomie w Europie stosunki polsko-niemieckie stały się bardziej zdystansowane. Trzeźwe i pragmatyczne oceny zajmują coraz więcej miejsca. Dotyczy to również Niemiec, gdzie panowała nadzieja, że Polska stanie się partnerem strategicznym, jakiego udało się pozyskać we Francji. Ta nadzieją zakończyła się w ostatnich latach brutalnym rozczarowaniem. Droga do takiego partnerstwa jest najwidoczniej dłuższa i trudniejsza niż się tego spodziewano.

Ciekawy jest również drugi wynik analizy. Tylko 39% procent ankietowanych Polaków podaje, że druga wojna światowa miała silny wpływ na stosunki polsko-niemieckie. Większość 52% uważa, że wpływ wojny w czasach dzisiejszych jest niewielki, lub wręcz bez znaczenia. To oznacza, że Polacy poza zachowaniem koniecznej pamięci, żyją teraźniejszością i patrzą w przyszłość.

Wyniki te są zatem dobrym fundamentem do pragmatycznego partnerstwa w Europie.

podziel się