Informacje z kraju

Chrześcijaństwo i społeczeństwo w Polsce a praca Fundacji Konrada Adenauera

Przeszłość i perspektywy

Sprawozdanie o roli chrześcijaństwa i pracy Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

"Religia katolicka w Polsce odgrywa centralną rolę dla świadomości narodu. Przyczyny tego odnaleźć można zarówno w historii, jak i w aktulanych wydarzeniach."

W artykule dyrektor Fundacji Konrada Adenauera Stephana Raabe opisuje rolę kościoła katolickiego w historii Polski. Zaczynając od przyjęcia chrześcijaństwa w dziesiątym wieku kosciół katolicki odggyrwał ważną rolę dla państwowości i kultury polskiej. Szczególną uwagę autor poświęcił wydarzeniom z historii najnowszej - transformacji systemowej i działalności kościoła w ostatnich 20 latach demokratycznej Polski. Fundacja Konrada Adenuera aktywnie wspiera kościół w Polsce. W tekście opisano główne inicjatywy wsparcia kościoła przez Fundację.

Artykuł jest dostępny w wersji niemieckiej.

podziel się

kontakt

Dr. Angelika Klein

Dr

Leiterin der Abteilung Stabsstelle Evaluierung

angelika.klein@kas.de +49 30 26996-3435