Informacje z kraju

Z historii Polski

z Stephan Georg Raabe

O Święcie Konstytucji 3 Maja

Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Stephan Raabe opisuje okoliczności i skutki podpisania Konstytucji 3 maja - jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski.

W tekście autor przedstawia kulisy i skutki podpisania Konstytucji 3 Maja, oraz jej znaczenie dla polskiej historii i tożsamości po odzyskaniu suwerenności w 1989 roku.

Artykuł jest dostępny w wersji niemieckiej.

podziel się