Informacje z kraju

Prof. Hans-Gert Pöttering wyraził radość z przyznania nagrody Karola Wielkiego dla premiera Donalda Tuska

z Dr. Hans-Gert Pöttering, Stephan Georg Raabe

"Nagroda ta jest wyrazem uznania dla Donalda Tuska i jego polityki."

Informacja prasowa prof. Hansa-Gerta Pötteringa, Przewodniczącego Fundacji Konrada Adenauera i wywiad dyrektora Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Stephana Raabe dla Polskiego Radia dla Zagranicy.

Przyznanie nagrody Karola Wielkiego dla Donalda Tuska

Informacja prasowa prof. Hansa-Gerta Pötteringa, Przewodniczącego Fundacji Konrada Adenauera

Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering przyjął z zadowoleniem przyznanie nagrody Karola Wielkiego dla polskiego premiera Donalda Tuska.

„W ciągu wieloletniej współpracy z Donaldem Tuskiem poznałem polskiego premiera jako polskiego patriotę i jednocześnie zdeklarowanego Europejczyka”. oznajmił Hans-Gert Pöttering dzisiaj w Berlinie. „ Przyczynił się on nie tylko do otwarcia Polski na Europę, lecz również do wdrożenia w życie Traktatu z Lizbony. W stosunku do Niemiec Donald Tusk kieruje się zasadą poszukiwania pojednania i zrozumienia. Przyznanie nagrody Karola Wielkiego jest również zachętą dla młodych ludzi w Polsce do kontynuowania obranego kierunku ku Europie.” - zakończył Pöttering.

"Nagroda ta jest wyrazem uznania dla Donalda Tuska i jego polityki." - powiedział Stephan Raabe, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce w wywiadzie dla Polskiego Radia dla Zagranicy.

1. Donald Tusk będzie trzecim Polakiem uhonorowanym tą nagrodą. Hans-Gert Poettering nazwał go "polskim patriotą i przekonanym Europejczykiem" .

Za jakie zasługi został uhonorowany polski premier? Na co szczególnie zwrócono uwagę?

Raabe: Premier Tusk zostanie najprawdopodobniej uhonorowany, ponieważ uczynił Polskę na nowo konstruktywnym partnerem wspólnej polityki na scenie europejskiej. Rządowi Tuska udało się wprowadzić w życie Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej i w ramach EPL-u przeforsować kandydaturę Profesora Buzka na Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, a ponad to znalazł porozumienie z krajami Europy Wschodniej w sprawie wspólnej strategii. To właśnie jest dobra i skuteczna polityka europejska, którą prowadzi rząd Donalda Tuska.

2. Jakie znaczenie ma Nagroda Karola Wielkiego w polityce europejskiej?

Raabe: Nagroda Karola Wielkiego jest najstarszą i najbardziej znaną nagrodą, która przyznawana jest osobowościom i istytucjom zasłużonym w sposób szczególny dla Europy i jedności europejskiej. Od roku tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego otrzymali ją między innymi: Papież Jan Paweł Drugi, Angela Merkel, Jean-Claude Junker, Bill Clinton, Vaclav Havel, Helmut Kohl i Francois Mitterand, a w latach pięćdziesiątych jeszcze Winston Churchill, Konrad Adenauer, Jean Monnt i Alice de Caspari. Jest to poczet wielkich osobistości, do których dołączy teraz Donald Tusk. Bardzo serdecznie gratuluję polskiemu premierowi tego wyróżnienia.

3. Jaki wpływ może mieć ta nagroda na postrzeganie Polski w Europie? Czy jej przyznanie polskiemu premierowi oddaje także obecny klimat w relacjach polsko-niemieckich?

Raabe: Przyznanie tej nagrody stawia Polskę w pozytywnym świetle jako partnera w Unii Europejskiej. Pokazuje, iż pomimo niektórych sporów w stosunkach polsko-niemieckich, właśnie taka konstruktywna i wyważona polityka rządu premiera Tuska znajduje w Niemczech wysokie uznanie. Nagroda ta jest wyrazem uznania dla Donalda Tuska i jego polityki.

podziel się