Informacje z kraju

Polskie odznaczenie państwowe dla przewodniczącego Fundacji Adenauera

Przewodniczący Fundacji Bernhard Vogel i Premier Saksonii zostali uhonorowani w Polsce

Dnia 9 lipca br. odbyła się w Krakowie w Teatrze im. J. Słowackiego uroczystość odznaczenia przewodniczącego Fundacji Konrada Adenauera prof. dr. Bernharda Voglal i premiera Turyngii Dietera Althausa Krzyżami Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej nadanymi przez Pre-zydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

W ten sposób uhonorowane zostały zasługi prof. dr. Berhnarda Vogla i Dietera Althausa za działalność na rzecz 10-letniego już partnerstwa Małopolski i Turyngii.

W uroczystości udział wziął wojewoda małopolski Jerzy Miller, a laudacje wygłosił b. marszałek województwa i obecny senator Janusz Sepioł oraz wicemarszałek Małopolski Roman Ciepiela. Marszałek Marek Nawara, który partnerstwo Małopolski i Turyngii osobiście współtworzył, a z powodów zdrowotnych nie mógł przybyć, przysłał list gratulacyjny.

Jak podkreślił senator Sepioł, Bernhard Vogel zasłużył na wyróżnienie również wieloletnim zaangażowaniem na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. Jako premier Turyngii w latach 1992-2003 rozpoczął 1997 współpracę z województwem krakowskim już w roku, a po reformie administracyjnej rozwijał ją nadal z województwem małopolskim. Będąc honorowym przewodniczącym Fundacji Konrada Adenauera od roku 1989 (z przerwą od 1995-2001) przykładał zawsze wielką wagę do współpracy z Polską, którą wielokrotnie odwiedzał, i gdzie w roku 1989 zostało otwarte pierwsze w krajach Europy Środkowo-Wschodniej Przedstawicielstwo Fundacji Konrada Adenauera. Jako przewodniczący centralnego Komitetu Niemieckich Katolików (1972-1976) i Dzieła Maksimiliana Kolbego (1984-1992) współpracował z organizacjami zrzeszającymi b. więźniów obozów koncentracyjnych i gett w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, opozycją demokratyczną i przedstawicielami kościoła katolickiego.

/c/document_library/get_file?uuid=309df2ce-b49d-d759-5aa4-13c7e5ed4b74&groupId=252038
Od lewej: wojewoda Jerzy Miller, dr Klaus Zeh, senator Janusz Sepiol, premier Turyngii Dieter Althaus, prof. Bernhard Vogel, wicemarszałek Małopolski Roman Ciepiela, konsul generalny dr Heinz Peters

Premier Althaus był odznaczeniem „głęboko poruszony”. „Odznaczenie przyjmuję szczególnie w imieniu tych, którzy przyczynili się, aby sąsiedzi stali się przyjaciółmi”. Również prof. Vogel przypomniał o wielu tych, którzy pracowali dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich. Podkreślił, że otrzymanie państwowego odznaczenie polskiego jest dla Niemca szczególnym zaszczytem i wielką radością. Europa właśnie się jednoczy poprzez regiony i ich specyfikę. Europy zcentralizowanej i ujednoliconej kulturowo i językowo ludzie nie chcą, nie miała by ona żadnych szans.

podziel się