Informacje z kraju

Dymisje w polskim rządzie

Rezygnacje ministrów obrony i spraw wewnętrznych

tekst w języku niemieckim