Informacje z kraju

Zmiana składu w Klubie Parlamentarnym PO

Eine neue Führungsmannschaft soll die parlamentarische Arbeit der Regierungspartei in Polen stärken

Nowe przywództwo Klubu Parlamentarnego PO w Sejmie ma przyczynić się do wzmocnbienia pracy Klubu.