Informacje z kraju

PO zjednoczona w sporze o stanowiska w Parlamencie Europejskim

z Stephan Georg Raabe

Paketlösung angestrebt

Tekst w języku niemieckim