Informacje z kraju

Pöttering wyraża najwyższe uznanie dla Władysława Bartoszewskiego

Informacja Prasowa Przewodniczącego Fundacji Konrada Adenauera

Z okazji z dzisiejszej prezentacji książki prof. Władysława Bartoszewskiego „Mój Auschwitz“ Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera i b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, dr Hans-Gert Pöttering wyraził słowa „najwyższego uznania” dla Pełnomocnika Premiera RP ds. Dialogu Międzynarodowego, Sekretarza Stanu Władysława Bartoszewskiego.

Hans-Gert Pöttering powiedział dosłownie: „Poznałem Władysława Bartoszewskiego jako wielkiego patriotę i gorliwego Europejczyka, któremu zawdzięczamy w sprawach polsko-niemieckiego pojednania, wzajemnego zrozumienia i przyjaźni niezmiernie dużo”. Za swoje przekonania Władysław Bartoszewski był więziony i represjonowany zarówno przez reżim hitlerowski jak i komunistyczny. To ukazuje jego wielkość i prawość charakteru. Jest niewielu ludzi, przed którymi czuję tak głęboki respekt, jak przed panem Bartoszewskim”.

podziel się