Informacje z kraju

Po wyborach - przed wyborami

Komorowski staje do wyborów prezydenckich 4 lipca jako fawortyt.

W najnowszym sprawozdaniu dyrektor Fundacji Konrada Adenauera Stephan Raabe analizuje wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich 20 czerwca 2010 oraz opisuje kulturę polityczną polskich wyborców.

Autor na wstępie dokładnie opisuje wyniki wyborów, zwraca przy tym uwagę na zaskakujące poparcie dla kandydatów nie będących faworytami tych wyborów.

W dalszej części opisywane są prefernecje polskich wyborców zależne od położenia geograficznego, statusu społecznego i miejsca zamieszkania. Analizowana jest również frekwencja wyborcza na przestrzeni dwudziestu lat poskiej demokracji. W ostatnim rozdziale autor skupia się na możliwym wyniku drugiej tury wyborów.

Artykuł jest dostępny w wersji niemieckiej.

podziel się